Imprint

Prevádzkovateľ portálu - Friedl Steinwerke GmbH
7331 Weppersdorf, Priemyselná zóna 2
Fon +43-(0)2618-3208-0
Fax +43-(0)2618-3208-490
weppersdorf(AT)steinwerke.at

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným FN 476441 z
Registrované na Krajskom súde v Eisenstadte
UID č. ATU 72525207

Autorské práva
Všetky údaje na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Akékoľvek úpravy, kopírovanie, šírenie a/alebo verejná reprodukcia bez ohľadu na použité médium predstavujú porušenie autorských práv. V prípade záujmu o informácie kontaktujte weppersdorf(AT)steinwerke.at.

Odmietnutie zodpovednosti:
Okrem chýb a technických zmien. Napriek dôkladnej kontrole obsahu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Služba Google Analytics
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google môže tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***