Odery

Dlaždice, dosky, plotové kvádre, črepníkové tvárnice atď. sú stavané na vysoké namáhanie a môžu vykazovať stopy oderov, ktoré vzniknú počas prepravy. Tieto odery sa pôsobením prirodzených poveternostných vplyvov a používaním rýchlo opäť neutralizujú.

Výkvety

Každý cement počas tvrdnutia odštepuje vápenný hydrát. Vápenný hydrát sa rozpúšťa vo vode a môže tak preniknúť na povrch betónu. Týmto prirodzeným procesom môžu na povrchu betónu vytvoriť biele závoje alebo škvrny – takzvané“ výkvety“. Často sú výraznejšie v prípade tmavšie sfarbených betónov. Výkvetom vápenca alebo solí, ktoré sú obsiahnuté v použitých základných výrobkoch, nie je možné zabrániť. V žiadnom prípade nezhoršujú mechanické vlastnosti výrobkov. Ani za túto skutočnosť nepreberáme žiadne ručenie či záruku. Poveternostnými vplyvmi (dážď, sneh) a mechanickým namáhaním (normálne používanie) tieto výkvety po istom čase samovoľne zmiznú a plocha zíszíska rovnomernejší vzhľad. Ak plochy nie sú vystavené prirodzeným poveternostným vplyvom (v zastrešených priestoroch), možno odstrániť výkvety pomocou bežného odstraňovača vápenných a cementových škvŕn.* Pozor: Farba sa týmto môže zmeniť! Záruka sa neposkytuje ani na splnenie špeciálnych požiadaviek týkajúcich sa odolnosti (napr. voči chemickým vplyvom, kyslému dažďu).

* Dodržte spracovateľské pokyny výrobcu.

Bosovaný povrch

Bosovanie je kombinácia oboch krokov na zušľachtenie povrchu „štiepaný“ a „obíjaný“.

CE

Naše dlažbové kamene, dosky, obrubníky ako aj plotové a múrové kvádre sú označené značkou CE. To znamená, že naše výrobky sú skúšané podľa štandardov EN 1338 (dlažbové kamene), EN 1339 (dosky), EN 1340 (obrubníky) a EN771-3 (kvádre). Výrobky, pre ktoré neexistuje harmonizovaný štandard, nesmú byť označené značkou CE, keďže nemohli byť skúšané podľa štandardu EÚ.

Leštený diamantmi

Povrch kvádrov je strojovo leštený diamantovými kefami. Kameň je tak výrazne menej špinivý a dá sa ľahšie očistiť. Povrch získa satinovaný vzhľad, na dotyk je jemnejší a príjemne sa po ňom chodí naboso.

Duoprotect 30

Prierez kameňa na detailnej snímke:

Duoprotect30 je impregnačný náter, ktorý znižuje špinivosť, zjednodušuje čistenie, zlepšuje samočistiacu schopnosť účinkami podnebia, spomaľuje tvorbu rias a machu a zvyšuje tak odolnosť voči mrazu a posypovej soli, ako aj farebnú stálosť. Na získanie týchto vlastností je potrebné, obnoviť impregnáciu Duoprotect30  v závislosti od namáhania a poveternostných vplyvov každé dva až tri roky*. Obnovu impregnáciou Duoprotect30 vykonajte po základnom nátere univerzálnym čističom T, ktorý je rovnako impregnácia k získaniu vo Friedl Steinwerke a v partnerských prevádzkach.


Friedl Steinwerke odporúča túto impregnáciu, ktorú si zákazník nanáša vlastnými silami, aj v prípade plotov a múrov.


*Údaje sa vzťahujú na použitie v oblasti súkromných terás a vstupnej zóny.

Duoprotect 60

Prierez kameňa na detailnej snímke: DUOPROTECT 60 (červený) celkom alebo z časti vyplní póry a kapiláry povrchu kameňa a vytvorí tak tenký film. Ten vytvorí polomatný lesk a o. i. odpudzuje špinu a vodu.

Duoprotect60 je priedušná vrstva, ktorá v porovnaní s Duoprotect30 ešte viac znižuje špinivosť a zvyšuje odolnosť voči oderu. Z kameňov impregnovaných náterom Duoprotect60 sa červené víno, káva, olej, tuky, žuvačky a podobné nečistoty dajú odstrániť ešte jednoduchšie.
Náter má životnosť v priemere až šesť 6 rokov* (v závislosti od namáhania) a je potrebné ho občas obnoviť: Aby ste plochy udržali dlhšie v ošetrenom stave, mali by ste ich z času načas ošetriť prípravkom na ošetrenie impregnácie Duoprotect60 (nanáša sa natieraním alebo striekaním). Pred nanesením impregnácie by ste plochu mali vyčistiť univerzálnym čističom T.


Friedl Steinwerke odporúča použiť Duoprotect60 najmä na terasách a vstupných zónach, pretože impregnácia znižuje náročnosť bežného čistenia.

*Údaje sa vzťahujú na použitie v oblasti súkromných terás a vstupnej zóny.

Ušľachtilé kamenivo

Ušľachtilé kamenivo je vysokokvalitný prírodný granulát z mramoru, žuly atď., ktorý vo vrchnej vrstve zabezpečí mimoriadny vzhľad. 

Pieskovaná vrstva z ušľachtilého kameniva

Opracovanie kameňov je vlastne jemné pieskovanie. Keďže kameň je zušľachtený vrstvou z ušľachtilého kameniva, táto vrstva sa obnaží jemným opieskovaním a na povrch vystúpia rozličné prirodzené farby granulátu. Kamene s vrstvou z ušľachtilého kameniva zo štandardného predajného programu Záhradné sny sú sériovo jemne pieskované a leštené diamantmi.

Rozdiely vo farbe a v štruktúre

Betónové výrobky sú výrobky z prírodného kameniva, ktoré vykazujú určité rozdiely vo farbe a štruktúre (napr. odlišná vlastná farba cementu). Pri použití prírodných surovín nemožno ani pri tej najstarostlivejšej výrobe zabrániť zákonitému kolísaniu farby a štruktúry, za ktoré nemôžeme preto prevziať žiadnu záruku. Pri kladení dlažbových kameňov a podlahových dosiek odporúčame preto tieto striedať z viacerých paliet, resp. veľkoobjemových vriec, aby sme dosiahli rovnomerný, prírodný vzhľad. Z týchto dôvodov nemôžeme zaručiť farebnú rovnakosť medzi prípadnou vzorkou a následne dodaným výrobkom. Vyskytujúce sa farebné rozdiely sú na základe prírodných výrobkov zákonité a nie sú dôvodom na reklamáciu. Ďalšou príčinou výskytu rozdielov vo farbe a štruktúre povrchu je skutočnosť, že dlažbové kamene, dosky, dosky s pohľadovými stranami, schody, krycie dosky atď. sú vyrábané v odlišných výrobných procesoch.

Jemne pieskovaný

Opieskovaním guľkami z ušľachtilej ocele sa odstráni cementový tmel na povrchu a obnaží sa použitý granulát vo svojej prirodzenej farbe.

Mrazuvzdorný

Mrazuvzdorný garantuje mrazuvzdornosť výrobkov podľa normy. V prípade tvaroviek, ktoré nie sú odolné voči mrazu, by vniknutá voda by pri teplote pod bodom mrazu výrobky zničila.

Odolnosť voči posypovej soli

Odolnosť voči posypovej soli zabezpečuje odolnosť dlaždíc a dosiek voči posypovej soli v súlade s normou. Výrobky, ktoré nevykazujú túto odolnosť voči mrazu a posypovej soli, by mohla slaná voda na povrchu veľmi rýchlo poškodiť.
Dôležité: Použiť sa smú iba posypové prostriedky, ktoré sú vhodné pre výrobky s povrchom viazaným cementom.

Obíjaný povrch

Rohy a a hrany kameňov sú v osobitnom pracovnom kroku obíjané pomocou obíjacieho bubna, na získanie prirodzene rustikálneho vzhľadu s individuálnym antickým povrchom. Výhodou tejto techniky umelého starnutia kameňov je ich pekný vzhľad a prirodzené premiešanie kameňov.

Štiepaný povrch

Strojovým štiepaním kameňov vzniká drsný povrch s prirodzeným vzhľadom lomu.

Vnútorná hydrofobizácia

Všetky záhradné tvarovky od Friedl Steinwerke sú u výrobcu vnútorne hydrofobizované, čo významne znižuje ich nasiakavosť a predlžuje ich životnosť. Znižujú sa výkvety a znečistenie a farba kameňov si dlhšie zachováva svoju brilantnosť.

Zlomenie hrán, trhliny

V prípade nesprávneho položenia (napr. ak podklad nie je dostatočne nosný, ak je dlažba položená s málo širokými škárami, atď.) ani vysokokvalitné betóny nemôžu na dlaždiciach alebo podlahových doskách zabrániť prípadnému odštiepeniu hrán alebo vzniku vlasových trhlín. Za neodborné položenie nepreberáme žiadnu záruku ani zodpovednosť. V prípade našich výrobkov s umelo zostarnutým vzhľadom (ako napr. GRADO LINE a i.) sa môžu odlomiť hrany a značné časti kameňov, a to aj veľmi nepravidelne. V mieste zlomu sa kameň môže obnažiť až po jadrový betón. Aj po položení a počas používania sa ešte môžu odlamovať časti kameňov. To všetko sú charakteristické znaky našich umelo zostarnutých výrobkov, ktorým sa cielene dosahuje ich antický vzhľad, a preto tieto nie sú žiadnym dôvodom na reklamáciu. Prípadná vrstva prachu na povrchu umelo zostarnutých kameňov po ich dodaní po istom čase zmizne v dôsledku pôsobenia prirodzených poveternostných vplyvov.

Jemnozrnný povrch (vrchná vrstva) zaručuje odolnosť voči mrazu a posypovým soliam resp. zvýšenú odolnosť dlažbových kameňov voči oderu. Preto dbajte na správne položenie kameňov.

Kamene v celej hrúbke sú odolné voči mrazu a posypovej soli

Zatiaľ čo štandard ÖNORM požaduje iba skúšanie povrchu, kamene s týmto označením sú v celej hrúbke odolné voči mrazu a posypovej soli. DÔLEŽITÉ: Použité smú byť iba posypové prostriedky, ktoré sú vhodné na výrobky s povrchom viazaným cementom.

Rozmerové tolerancie

Betónové výrobky mávajú rôzne rozmerové tolerancie, pretože napriek najmodernejším výrobným linkám môže dochádzať k rozmerovým odchýlkam. Odchýlky sú presne stanovené v normách ÖNORM EN 1338, EN 1339 a EN 1340. Prípustné rozmerové tolerancie u dlaždíc predstavujú ±4 mm vo výške a ±3 mm v dĺžke a šírke. Výškové rozdiely dlažbových kameňov sú po položení vyrovnávané zavibrovaním do lôžka z drviny.

ÖNORM

Táto značka potvrdzuje pravidelnú externú kontrolu prostredníctvom štátom akreditovaných skúšobní podľa ÖNORM B3256 a ÖNORM B3258. Spoločnosť Friedl Steinwerke patrí medzi niekoľko málo rakúskych výrobcov, ktorí sa dobrovoľne podrobujú kontrole podľa ÖNORM. Tá zaručuje, že uvádzané kritériá kvality a triedy použitia sú skutočne splnené.

Vrchná vrstva z kremeňa

Vrchná vrstva je cementom viazaná vrstva z kremeňa, vysoko odolná voči odieraniu. Každý dlažbový kameň a každá podlahová doska, ktoré nie sú vyhotovené s vrstvou z ušľachtilého kameniva, má vrchnú vrstvu z kremeňa. Táto vrchná vrstva zaručuje odolnosť voči mrazu a posypovej soli a zvýšenú odolnosť voči odieraniu.

Štruktúrovaný povrch

Štruktúrovaný povrch znamená, že kameň má na povrchu drobné nerovnosti. Tie zabezpečujú prirodzený vzhľad.

Systém zabezpečenia proti posunutiu VG4

Sortiment Friedl Steinwerke obsahuje mnoho kameňov s označením VG4 – to znamená, že tieto kamene sú vybavené systémom zabezpečenia proti posunutiu. Vyhotovenie VG4 vylepšuje prenos sily medzi kameňmi, pretože dlažbové kamene sú navzájom pospájané ozubením a toto silové spojenie zabraňuje posunutiu jednotlivých kvádrov. Jednotlivé kvádre si tak zachovajú stabilitu uloženia, škára ostáva rovnomerná a pekná, a to aj pri vysokom namáhaní a v rámci dlhého obdobia. V komunálnej oblasti možno dlažbové kamene – v závislosti od ich hrúbky – použiť na tie najrozličnejšie zóny s dopravným zaťažením. V súkromnej oblasti sa okrem iného ideálne hodia na vydláždenie plôch na odstavenie áut a vjazdov do dvora. Zabezpečenie proti posunutiu je dosiahnuté špeciálnym usporiadaním rôzne vysokých dištančných výstupkov. Dištančné výstupky vystupujúce šikmo smerom hore umožňujú optimálne preniknutie škárovacieho materiálu do škáry a dokonalé obalenie kameňov. Dištančné výstupky siahajú vo všeobecnosti až po spodnú tretinu kameňov; aby však bolo možné, kamene brať z palety strojovo v celej vrstve, na každej strane kameňa sú dva výstupky vyššie, aby vrstva kameňov pri strojovom pokladaní nevyklopila smerom dole. Špeciálne usporiadanie a odlišné výšky dištančných výstupkov umožňujú aj prípadné ručné vtláčanie škárovacieho materiálu do škár. Škárovaním škárovacím materiálom, ktorý nemá jemnú zložku (napr. 1–3 mm), sa napriek zvýšenému počtu dištančných výstupkov dosiahne priepustnosť vody bežná pre dlažbové kamene. Všetky kamene so systémom VG4 s rovnakou hrúbkou kameňov možno navzájom kombinovať, výstupky do seba zapadajú aj v prípade rôznych dĺžok kameňov.

Počas zimy

Odporúčame nepoužívať soli resp. iné posypové prostriedky. Keď už, uprednostnite posypové materiály. Vhodný je posyp prípravkom Liapor (keramické granuly Liapor), ktorý šetrí povrch a na jar ho možno rozniesť na záhony alebo trávnik ako zásobník vlahy. V prípade použitia iných posypových materiálov uprednostnite mäkkú horninu (napr. vápenec, dolomit atď.), pričom najväčšie zrno musí byť menšie, ako šírka škár. S cieľom zredukovania stôp po odieraní je potrebné, po každom odmäku odstrániť zvyšky posypu z celej plochy. Ak sa posypovým prostriedkom nemožno vyhnúť, na výrobky odolné voči mrazu a posypovej soli aplikujte iba také posypové prostriedky, ktoré sú vhodné na výrobky s povrchom viazaným cementom, napríklad prípravok „Eis- und Schnee-Ex“, neutrálny voči životnému prostrediu a nepoškodzujúci vegetáciu.
V prípade použitia odhŕňačov snehu odporúčame v záujme ochrany povrchu kameňov použiť odhŕňače bez snehových reťazí a plastovými lištami na radlici.