Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.
Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.

Friedl Minerálna špárovačka

Friedl Minerálna špárovačka je prírodný, premývaný a preosievaný ako aj ohňom sušený piesok obmedzujúci rast buriny s rastlinným pojivom. Dostať ho možno vo farbách prírodná svetlá, čadič a sivá ako aj v troch veľkostiach zŕn (pozri tabuľku).


Výhody:
- samoopravný
- vodopriepustný
- pretože škára sa spevní: Podstatne menej vyplavenín a buriny
- Existujú dve možnosti ako zapracovať tmel Friedl Minerálna špárovačka.
- ľahká manipulácia, nízke náklady na zabudovanie, dlhá životnosť
- 100 % prírodný a tým ekologický a opätovne použiteľný
- bpri suchom skladovaní žiadne obmedzenie skladovateľnosti

 

 

Odporúčanie

1. Zabezpečte, aby povrch kameňov resp. dosiek bol čistý a suchý. Minerálnu výplň škár vysypte z malej výšky na povrch a pozametajte  metlou do škár. Vyplňte celé škáry minerálnou výplňou.
2. U „nepochôdznych“ dosiek zabezpečte viacnásobných a opakovaným poklepaním okrajov, napr. nefarbiacim plastovým kladivom, aby boli škáry kompletne vyplnené minerálnou škárovacou výplňou. Ak to bude potrebné, škáry dodatočne vyplňte. U všetkých ostatných kameňov resp. dlažbových dosiek Friedl kamene resp. dlažbové dosky zavibrujte. Ak to bude potrebné, škáry dodatočne vyplňte.
3. Povrch vyčistite fúkačom lístia alebo mäkkou metlou a odstráňte nadbytočnú škárovaciu výplň. Ak zanedbáte čistenie, môžu zvyšky natrvalo znečistiť povrch.
4. Minerálnu výplň škár navlhčite vodnou hmlou.
5. Prírodnému spojivu dajte 5 - 10 čas na aktiváciu.
6. Silným prúdom vody opatrne nasýťte škáry. Pritom prúd vody nesmerujte na škáry ale na kameň. Po nasýtení vyčistite povrch kameňov resp. dlažobných dosiek vodou tak, aby sa odstránili všetky zvyšky výplne. Tak zabránite znečisteniu. Vytvrdenie škáry je závislé od počasia a teploty. Aby sa dosiahla maximálna stabilita minerálnej výplne škár Friedl,
musí sa vyplniť celá hĺbka škáry a materiál musí úplne vytvrdnúť. U odkvapových hrán a tečúcej vody treba prijať vhodné ochranné opatrenia. Pri údržbe škár je potrebné dodržiavať vyššie uvedené odporúčania. Dbajte pri čistení vašej dlažby na to, aby sa nevymyla minerálna výplň škár.