Ako objednať správne množstvo

Pokladač dokáže dosť presne vypočítať potrebné množstvo. Toto množstvo treba potom zaokrúhliť smerom hore na najbližšiu polovičnú alebo celú obalovú jednotku (celé alebo polovičné palety resp. vaky). Odporúčame ponechať si z danej výrobnej šarže rezervné kamene na opravy alebo doplnky. Ak objednáte s priveľkou rezervou, vzniknú vám zbytočné prepravné a manipulačné náklady.

Použitie škárovacieho piesku

Prečo musím v prípade dlažbových kameňov a dosiek kladených bez väzby použiť škárovací piesok alebo škárovaciu hmotu? Prečo nemôžem kamene klásť tesne k sebe a nemôžem nechať škáry prázdne?
Dôrazne odporúčame neklásť dlažbové kamene a dosky k sebe bez škár. Kolísanie teploty dokáže spôsobiť vydutie a potom odštiepenie kameňov, spôsobené vyvolaným tlakom. ÖNORM B2214 v závislosti od formátu, spracovania a požiadaviek predpisuje škáru so šírkou 5 - 15 mm. Škárovací piesok slúži ako stabilizátor, aby kamene pevne sedeli Výplň škár vizuálne kontrolujte najmenej raz ročne a, ak je to potrebné, chýbajúcu výplň doplňte (= servisná škára).

Plniaci betón v prípade plotov a múrov

 V prípade plotových kvádrov treba použiť plniaci betón s konzistenciou minimálne F45, ktorý spĺňa požiadavku XF1 (odolný voči mrazu); napr. napríklad hotový výrobok Baumit TrockenBeton 20 alebo 30 (dodržte pokyny na spracovanie od výrobcu). Tento betón treba zhustiť zavibrovaním. Nezabudnite zavčasu vložiť do ešte nestuhnutého betónu železné tyče, ktoré neskôr zaručia silové spojenie medzi základmi a stĺpikmi (dimenzovanie výstuže a kvalitu betónu by mal stanoviť odborník priamo na mieste).
Plotový kváder Faro a Classic cca 5,3 litra na jeden kameň
Plotový kváder Grado cca 1,6 litra na jeden kameň
Plotový kváder Linea cca 6,5 litra na jeden kameň

Výpočet výšky múra

Rozhodujúcimi faktormi na výpočet stability sú: poloha, dĺžka, výška a hrúbka múra, ako aj tlak zeme a veterná záťaž (rýchlosť vetra). Tento výpočet musí spraviť statik.

Ošetrovanie dlažieb

Prach a zeminu na dlažbe odstráňte jednoducho prúdom vody a tvrdou metlou. Ak je to potrebné, môžete použiť neutrálny mydlový roztok.

Čistiace prípravky

Špeciálnymi čistiacimi prípravkami, ktoré získate vo Friedl Steinwerke, možno odstrániť škvrny spôsobené napríklad lístím, machom, riasami atď. Napríklad výrobkami firmy Finalit resp. firmy Remei. Odporúčame, najskôr na skúšku očistiť malú plochu. Dodržte pokyny na spracovanie od výrobcu.

Vysokotlakové čističe

V prípade použitia vysokotlakového čističa dbajte na dostatočný odstup od dosiek. Vysokotlakové čističe dokážu vyvinúť veľmi vysoký tlak, ktorý môže poškodiť povrch. Za škody vzniknuté nenáležitým použitím Friedl Steinwerke neručí.

Impregnácia

Aby sa v prípade znečistenia napr. kávou, olejom, červeným vínom, výfukovými splodinami, atď. dosky dali ľahko očistiť, Friedl Steinwerke odporúča dosky po spracovaní impregnovať prípravkom Duoprotect30 . Impregnáciu naneste až po dostatočnom vyschnutí malty lôžka a malty škár (približne 30 dní po zaškárovaní). Duoprotect30 znižuje špinivosť, zjednodušuje čistenie, zlepšuje samočistiacu schopnosť účinkami podnebia, spomaľuje tvorbu rias a machu a zvyšuje tak odolnosť voči mrazu a posypovej soli, ako aj farebnú stálosť. Ďalšou výhodou impregnácie je zlepšenie odolnosti voči odieraniu. Na získanie týchto vlastností je potrebné, obnoviť impregnáciu Duoprotect30 v závislosti od namáhania a účinkov poveternostných vplyvov najmenej každé tri roky.

Posypové soli

Neodporúčame používať posypové soli na rozpustenie ľadu v zime. Pôsobia negatívne na vzhľad kameňov a zároveň poškodzujú životné prostredie. Ak sa posypovej soli nemožno vyhnúť, použitá smie byť iba posypová soľ, ktorá je vhodná na na výrobky s povrchom viazaným cementom.
Vhodný je ekologický keramický granulát Liapor Streu (Liapor Tongranulat), ktorý šetrí povrch a na jar ho možno aplikovať na záhony alebo zelené plochy ako zásobník vody, resp. z pohľadu životného prostredia neutrálny Eis und Schnee-Ex, ktorý nepoškodzuje vegetáciu a ktorý možno aplikovať aj na dosky Parkstone a Novum. Dodržte pokyny na spracovanie od výrobcu

Ošetrovanie múrových a plotových kvádrov

 Údržba záhradných múrov nevyžaduje náročné ošetrovanie, musí byť však pravidelné. Po dokončení odporúčame aplikovať impregnáciu Duoprotect30. Impregnácia znižuje špinivosť a vnikanie vlhkosti. Toto ošetrenie zopakujte najmenej každé 2 až 3 roky. Jedna fľaša (= 1 liter) impregnácie Duoprotect30 stačí na ošetrenie cca 6 – 8 m2 plochy múra.