Čím sú naše kamene výnimočné

Výberom

Friedl Steinwerke ponúka veľký výber dlažbových kameňov a dosiek, plotových a múrových kvádrov v klasickom, modernom, antickom a exkluzívnom
štýle, t. z. pre každý stavebný štýl určite nájdete vhodné kamene.

Kombinovateľnosťou

Ďalšie návrhové prvky ako kvádre, schody, obrubníky, dlažbové dosky, črepníkové tvárnice atď. dopĺňajú rozsiahly predajný program dlažbových kameňov a dosiek, plotových a múrových kvádrov. Výrobky možno dokonale kombinovať – takto máte všetky možnosti návrhu zachované.

Farbami

Môžete si vybrať – paleta farieb Friedl zahŕňa viac ako 30 farieb. A s Friedl INDIVIDUAL máte možnosť, dať si vyrobiť na želanie dlažbové kamene a dosky v požadovanej farbe. Bližšie informácie sú uvedené
na www.steinwerke.at a v aktuálnom katalógu.

Zušľachteniami

Friedl Steinwerke ponúka elegantné zušľachtenie povrchu. Jemne opieskovaný a/alebo diamantmi vyleštený povrch dáva kameňu individuálny vzhľad. Na ochranu povrchu ponúka Friedl Steinwerke impregnáciu Duoprotect DP30, priedušnú vrstvu Duoprotect DP60 a UV lak Duoprotect DP120. Niektoré výrobky sú impregnované prípravkom Duoprotect DP30 už vo výrobe.

Kvalitou

S cieľom ponúkať prvotriedne výrobky vyrába Friedl Steinwerke pomocou najmodernejších výrobných zariadení a používa výlučne špičkové prísady. Tieto látky umožňujú dosiahnuť okrem iného aj vysokú hustotu betónu, čo zvyšuje napríklad zaťažiteľnosť výrobkov (pevnosť pri štiepaní a pevnosť v ťahu pri ohybe), odolnosť voči posypovej soli, odolnosť voči oderu ako aj farebnú
stálosť. Dlažbové kamene, dosky, krajníky a obrubníky majú značku CE a sú skúšané aj podľa ÖNORM. Nároky na kvalitu však idú nad rámec už beztak vysokých normatívnych požiadaviek: kamene a všetky vstupné suroviny podliehajú prísnej internej kontrole. V laboratóriu stavebných látok Friedl sú kamene podrobované viacerým skúškam tvrdosti, ktoré skúšajú okrem iných aj ich oder, pevnosť v tlaku a nasiakavosť.

Inováciami

Sme hrdí napríklad na náš systém zaistenia proti posunutiu Vg4. Mnohé kamene už sú vybavené ochrannými zubmi proti posunutiu, ktoré stabilizujú polohu jednotlivých kameňov a umožňujú, že škára ostane rovnomerná a pekná – a to aj v prípade vysokého namáhania počas dlhšieho obdobia.

Skúsenosťami

Friedl Steinwerke má viac ako 60 rokov skúseností s prácou s inovatívnym materiálom betón.

Rakúskym pôvodom

Všetky výrobky Friedl Steinwerke sú vyrábané v Rakúsku. Na výrobu používame
vodu oživenú metódou Johanna Grandera.