Campus VG4 Pflaster
Campus VG4 Pflaster

História

Rodinný podnik Friedl Steinwerke má za sebou medzičasom už  60-ročnú históriu a stala sa z neho úspešná, inovačná spoločnosť s troma výrobnými závodmi a odbytiskami v troch krajinách. Friedl Steinwerke zamestnáva viac ako 100 pracovníkov.


Alfred Friedl so zamestnancami v podnikovom areáli v Sieggrabene.

V roku 1953 zakladá Gustav Friedl spoločnosť na výrobu malých betónových dielcov v Sieggrabene s dvoma zamestnancami.


V roku 1967 preberá spoločnosť jeho syn Alfred G. Friedl. Položil základy súčasnej šírky spoločnosti.


Stavia sa nová výrobná hala.

V roku 1974 bola výrobná hala s rozlohou 400 m2 rozšírená na cca 2 000 m2 a bola zakúpená poloautomatická výrobná linka.


Areál podniku sa postupne zväčšoval.
Alfred Friedl so zamestnancom v podnikovej hale.

V roku 1982 bola postavená nová administratívna budova vrátane areálu stavebnín v Sieggrabene a areál podniku vzrástol na cca 25 000 m2.

V roku 1983 bola uvedená do prevádzky prvá linka na výrobu transportbetónu.


Práca v štrkovni v Eggendorfe.

V roku 1985 spoločnosť expanduje do výroby štrku.


Oslavy na novom stanovišti.

V roku 1989 sa spoločnosť rozšírila o stanovište vo Weppersdorfe a začala výrobu dlažbových kameňov.

 

 

 

 


Betonáreň rozkvitá.

V rokoch 1999 až 2000 sa areál podniku Sieggraben rozširuje na cca 60 000 m2, pribudla nová, mikroprocesorom riadená linka na výrobu transportbetónu a linka na recyklovanie čerstvého betónu (betón možno na 100 percent opäť použiť na výrobu).


Závod vo Weppersdorfe obsahuje vnútornú vzorovú záhradu…
.. a vonkajšiu vzorovú záhradu.

V roku 2000 nastupuje do vedenia Alfred M. Friedl, spoločnosť sa ďalej rozširuje.


V roku 2003 bola vo Weppersdorfe vytvorená nová vonkajšia a vnútorná vzorová záhrada.


Firemný areál vo Weppersdorfe sa značne rozširuje.
Najmodernejšie zariadenia umožňujú...
... výrobu mnohých výrobkov a dokonalú realizáciu individuálnych požiadaviek zákazníkov

V rokoch 2003 až 2004 boli modernizované výrobné linky a podnikový areál Weppersdorf sa zväčšil na cca 25 000 m2.
V roku 2004 bola postavená ďalšia výrobná hala v závode Weppersdorf.
V rokoch 2006 až 2007 bol podnikový areál rozšírený približne na 40 000 m2, nasleduje prestavba administratívnej budovy a reorganizácia a rozšírenie vzorovej záhrady vo Weppersdorfe.

V roku 2007 boli postavené ďalšie zariadenie na výrobu betónu a  nová výrobná hala na výrobky na spevnenie záhrady.
V roku 2008 pribudla nová štiepačka.
V roku 2009 bolo do prevádzky uvedené zariadenie na obíjanie kameňov vrátane ich plnoautomatického paketovania.
V roku 2010 bola zakúpená plnoautomatická linka na pieskovanie, kefovanie a impregnovanie a zariadené laboratórium s plochou 300 m2, v ktorom sa kontrolujú vstupné suroviny a vyrobené kamene.
V roku 2011 sa výroba rozšírila o ďalšie zariadenie na výrobu dosiek. Plocha podnikového areálu Friedl Steinwerke vo Weppersdorfe dosahuje už skoro 100 000 m2.