Správna pokládka – video návod
pokládka dlažby do štrkového lôžka.

viac o tom ›

Traditional Line

Ľudstvo používa dlaždice už tisícročia. Už v orientálno-antickom Babylone sa klinové písmo odtláčalo do hlinených doštičiek, ktoré sa potom vypaľovali. Tehelne boli v našich regiónoch charakteristické pre mnohé miesta až do polovice minulého storočia. História dlažbových kameňov na nás dýcha predovšetkým z impozantných historických mestských centier, ale aj z vidieckych majerov a stodôl.  Friedl Steinwerke v línii Traditional Line nadväzuje na vzhľad týchto epoch.