Hľadanie produktov
Ludwig Zatzka Platz Wien Friedl Steinwerke

TECHNOLÓGIA reduNOx

S technológiou reduNOx ponúka spoločnosť Friedl Steinwerke riešenie na odbúranie škodlivých látok zo vzduchu pomocou dlažby. Úžasný vedľajší efekt technológie reduNOx je, že odpudzuje špinu a má samočistiace vlastnosti. Oxidy dusíka (NOx) vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív ako uhlie a ropa a zhoršujú kvalitu ovzdušia. Pre ľudí je nebezpečný najmä oxid dusičitý NO2, ktorý zasahuje dýchacie cesty. Technológia reduNOx podporuje premenu týchto škodlivých látok a urýchľuje prirodzený proces odbúravania oxidov dusíka na dusičnany.

reduNOx technológia Friedl Steinwerke

Čistenie vzduchu pomocou betónovej dlažby –
čistý vzduch a čistá dlažba.

Výhody technológie reduNOx

  • odbúravanie oxidov dusíka
  • zníženie rastu rias, machu a húb
  • rozklad organických látok, ako sú zvyšky jedál, olej, tuk, mach, riasy
  • samočistiaca funkcia
reduNOx technológia Friedl Steinwerke

AKO FUNGUJE REDUNOX?

Na betónové tvárnice sa pridá oxid titaničitý (biely pigment, ktorý sa okrem iného nachádza v náteroch a kozmetike). Pomocou slnečného žiarenia premieňa oxidy dusíka na povrchu tvárnice na dusičnany. Keď zaprší, dusičnany, ktoré sú ľahko rozpustné vo vode, sa zmyjú a v pôde sa rozložia mikrobiálnymi procesmi.

Fotokatalytické pôsobenie tvárnic Friedl potvrdil Inštitút pre technickú chémiu D-TOX v Hannoveri: v laboratórnych podmienkach bola dosiahnutá rýchlosť odbúravania 20,04 mg NO/m2h a testovaná tvárnica tak potvrdila excelentnú aktivitu pre fotokatalytické odbúravanie v plynnej fáze. Pôsobenie oxidu titaničitého zostáva zachované počas celej životnosti tvárnice, teda nedochádza k jeho odbúravaniu. Technológiou reduNOx možno vybaviť každú betónovú dlažbu spoločnosti Friedl.

reduNOx pôsobí samočistiaco: na slnečnom svetle sa vytvorí superhydrofilný povrch, to znamená, že voda a rosa sa rovnomerne roztiahnu po povrchu betónovej dlažby a podmyjú nečistoty. Keď začne pršať, čiastočky nečistôt sa spláchnu preč.

reduNOx technológia Friedl Steinwerke

Oxid titaničitý (TiO2) premieňa pomocou slnečného svetla oxidy dusíka na dusičnany (NO3-).

reduNOx technológia Friedl Steinwerke

Dažďová voda transportuje dusičnany (NO3-) z plochy. Dusičnany slúžia rastlinám ako živiny.

Túto technológiu zatiaľ ponúkame v našom štandardnom programe s kombidlažbou Arret B20 VG4 reduNOx v odtieňovanej ľadovo šedej. Na želanie a za príplatok je možné Vami požadovanú dlažbu vybaviť aj technológiou reduNOx. Radi Vám poradíme na: m.meszaros@steinwerke.at.