Hľadanie produktov
Quadro zatrávňovacia dlažba, sivá Friedl Steinwerke

ZATRÁVŇOVACIE TVAROVKY


Vďaka zatrávňovacím tvarovkám sú zelené plochy pojazdné a zároveň má stále prednosť príroda. Naše zatrávňovacie tvarovky je možné vyplniť rastlinným substrátom alebo štrkom. S obľubou sa používajú na spevňovanie zelených plôch, odstavné plochy pre osobné autá, parkoviská a plochy, na ktorých má voda cielene vsakovať. Na označovanie parkovísk je k dispozícii farebná označovacia tvarovka. Môžete ju samozrejme použiť aj na optické zjemnenie plochy. Na výber sú k dispozícii dva dizajny: jeden má štvorcové a druhý romboidné dutiny.

Skvelý dizajn a funkcia zatrávňovacej tvarovky v jednom – to je náš výrobok Drops. Ide o kruhové dosky s rôzne veľkým priemerom. Voľný priestor medzi nimi sa vyplní rastlinným substrátom alebo štrkom. Takto riešené plochy sa stávajú pastvou pre oči.

TIPY PRE VÝBER PRODUKTOV

Zaťažiteľnosť

Pri výbere dbajte na potrebnú zaťažiteľnosť dlažby. Možno nebude po danej ploche prechádzať iba osobné auto, ale napríklad aj ťažké vozidlo dodávateľa vykurovacích materiálov.

hide this element

hide this element

hide this element

hide this element

hide this element

hide this element

Produktový filter

Produktfilter


Filtrovať
Rombo zatrávňovacia dlažba
Zatrávňovacia dlažba Rombo má romboidné dutiny, ktoré umožňujú vsakovanie vody. Ak tvárnice vyplníte rastlinným substrátom a založíte si trávnik, získate dojem prírodnej lúky – a zároveň budete mať spevnenú plochu. Ak tvárnice vyplníte štrkom, bude plocha prispôsobená na používanie, zatiaľ čo ozdobný štrk premení plochu alebo pás so zatrávňovacou dlažbou na pútavý vizuálny prvok. Na vyznačenie parkovacích miest môžete použiť výplňové kocky do zatrávňovacej dlažby vo farbách antracitová a tehlovo červená.

Obsah: 3.84 m2 (28,0800 €* / 1 m2 )

28,08 €* / m2

Quadro zatrávňovacia dlažba
Ak hľadáte opticky výnimočnú zatrávňovaciu dlažbu, siahnite po zatrávňovacej dlažbe Quadro. Jej dutiny nie sú romboidné, ale štvorcové. Zatrávňovaciu dlažbu môžete vyplniť rastlinným substrátom, štrkom alebo ozdobným štrkom – s ním bude vyzerať mimoriadne atraktívne. Zatrávňovacia dlažba Quadro je k dispozícii v dvoch výškach (a teda zvládne rôzne zaťaženie). Ak si chcete zatrávňovacou dlažbou Quadro vydláždiť parkovacie miesta, na ich vyznačenie môžete použiť farebnú výplňovú kocku do zatrávňovacej dlažby.

Obsah: 3.36 m2 (31,5600 €* / 1 m2 )

28,08 €* / m2

%
V AKCII
Drops
Moderný dizajn a funkcia zatrávňovacej tvarovky v jednom – to je náš výrobok Drops. Zatrávnené plochy vyzerajú štýlovo, je možné po nich chodiť aj jazdiť. Rozdielne veľké kruhy výrobku Drops vyzerajú ako náhodne usporiadané. Parkovacie miesta a plochy z Dropsu, cez ktoré má dobre presakovať dažďová voda, upútajú na prvý pohľad.

Obsah: 2.177 m2 (57,9000 €* / 1 m2 )

57,90 €* / m2

62,04 €* / m2