Hľadanie produktov
Obecné námestie Waldegg Wopfing Magnum, ušľachtilé kamenivo žulové sivé betónové dlažby Friedl Steinwerke

CHODNÍKY A PARKOVISKÁ


Dojem, akým obec pôsobí, sa často nezískava len na základe pekne upraveného centra, ale neraz aj pri prejazde cez ňu. A preto je pre celkový dojem enormne dôležitý stav chodníkov, dopravných ostrovčekov a verejných parkovísk. Veľké výhody dláždených plôch spočívajú v ich jednoduchom odstránení pri potrebe prác na kanalizácii, elektrických alebo plynových rozvodoch a v plnej obnove pôvodného estetického stavu po dokončení nevyhnutných prác. Vďaka tomu sa nemusí používať plátanie.

Námestie Waldegg Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá stredne tmavá antracitová Friedl Steinwerke

Pri prejazde určitým miestom sa ráta celkový dojem.

OBEC PURBACH

Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá, antracitová Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
Bezhraničné plánovanie. Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
Chodníky Classic VG4 dlažba, sivá Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 8.340 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

Classic VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm sivá
IND-Classic VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm antracitová
Parkové obrubníky 100 x 5 x 20 cm sivá
Parkové obrubníky 100 x 5 x 30 cm sivá


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at