Hľadanie produktov
Schody a stupne Parkstone Antik, pieskovec tieňovaný Friedl Steinwerke

GRANDIÓZNE STÚPANIE – STUPNICE A SCHODY Z TVÁRNIC


Existujú dva rozdielne konštrukčné spôsoby, ako vyrobiť schody z tvárnic: A) Surové schody sa vybetónujú a potom sa obložia terasovými platňami. B) Použijú sa blokové schody, ktoré sa uložia do drenážneho betónového lôžka. Nezáleží na tom, pre ktorý spôsob budovania sa rozhodnete, ponúkame riešenia pre obe metódy. 

V záhradách sa umelo vytvorené výškové rozdiely prejavia často veľmi výrazne, niekedy postačia na dosiahnutie fantastického efektu len dva až tri stupne. Ak je terasa vyvýšená, prichádza do úvahy možnosť obložiť terasovými platňami aj betónové schody. Ak sa záhrada rozprestiera na viacerých úrovniach, schodisko z blokových schodov predstavuje skvelý architektonický spojovací prvok.


Terasové platne na obloženie schodov

Naše platne z vysokoodolného betónu môžete použiť na obloženie surových betónovaných schodov, pretože poskytujú na všetkých bočných plochách pekný vzhľad pohľadového betónu. Pre platne Largo a Cadea sú ako farebne identické stupnice k dispozícii Largo platne s pohľadovou hranou, pre všetky ostatné platne sa ako prekrásne ukončenie hodí nerezová lišta.

Pekne tvarované blokové schody

Naše blokové schody vám prinášajú takpovediac hotové riešenie pre vaše schodisko. Dostupné sú rôzne štýly – moderný, štiepaný, bosovaný – a môžete ich zladiť so svojou plotovou alebo múrovou tvárnicou. Pri výbere farby máte k dispozícii veľa možností, aby ste schody farebne zladili so spevnením plochy, resp. múrikom, alebo ich farebným kontrastom zvýraznili. 

Špeciálne ukončenie

Ak na obloženie schodov použijete terasové platne LIV, LIV29, Dots, Dots29, Niva29, Versus Plus alebo Largo platňu s pohľadovou hranou, môžete si dať viditeľnú hranu platne upraviť – s priamymi a skosenými hranami, štvrťkruhovým alebo polkruhovým zakončením. Pri produktoch, ktoré nemajú na bočných plochách vzhľad pohľadového betónu, možno použiť na ukončenie nerezovú lištu.

hide this element
PRÁZDNE
Gutshof murová tvárnica ŠM24 bosovaná, vápenec lastúrnikový, uložená v divokej väzbe; Gutshof kvádrový schod bosovaný, vápenec lastúrnikový
Gutshof murová tvárnica ŠM24 bosovaná, vápenec tieňovaný, uložená v divokej väzbe