Hľadanie produktov
Betónové platne Versus, vanilková tieňovaná Friedl Steinwerke

HISTÓRIA

Rodinný podnik Friedl Steinwerke má 70 rokov. Za sedem desaťročí sa z trojčlennej prevádzky vyvinula na úspešnú, inovatívnu spoločnosť s približne 130 zamestnancami a predajnými trhmi v štyroch krajinách.. 

Friedl Steinwerke

1953

Zakladateľ firmy Gustav Friedl začal s dvomi zamestnancami vyrábať malé betónové prvky v Sieggrabene.

1967

Podnik prevzal jeho syn Alfred G. Friedl. Položil základný kameň pre dnešný veľký podnik.

Alfred Friedl so zamestnancami v areáli závodu v Sieggrabene.

1974

Došlo k rozšíreniu výrobnej haly s pôvodnou plochou 400 m2 na asi 2.000 m2 a zakúpeniu poloautomatického výrobného stroja.

Bola tiež vybudovaná nová výrobná hala.
Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

1982

Vybudovaná bola nová administratívna budova vrátane predaja stavebnín v Sieggrabene a areál závodu sa rozšíril na asi 25 000 m2.

1983

Do prevádzky bola uvedená prvá betonáreň na transportný betón.

Areál závodu sa postupne zväčšoval.

1985

Firma expandovala do výroby štrku.

Práca v štrkovni v Eggendorfe.
Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

1989

Podnik bol rozšírený o prevádzku vo Weppersdorfe a začal s výrobou betónovej dlažby.

2000

Vo Weppersdorfe boli vybudované vonkajšia a vnútorná vzorová záhrada. Prevádzka v Sieggrabene sa rozšírila na 60 000 m2, do prevádzky bolo uvedené nové miešacie zariadenie na transportný betón riadené mikroprocesorom a zariadenie na recykláciu čerstvého betónu (betón sa dá na 100 % vrátiť do výroby).

Weppersdorf v 90. rokoch 20. storočia

2003 až 2004

Prebehla kompletná obnova výrobných liniek a zväčšenie areálu závodu na celkovo 25 000 m2 v prevádzke vo Weppersdorfe.

2004 

Bola vybudovaná ďalšia výrobná hala v prevádzke vo Weppersdorfe.


Betonáreň prekvitá
Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

2006 až 2007

Areál závodu dosiahol rozlohu asi 40 000 m2, realizovala sa prestavba administratívnej budovy a tiež sa prebudovala a rozšírila vzorová záhrada v prevádzke vo Weppersdorfe.

Prevádzka vo Weppersdorfe dostala vnútornú vzorovú záhradu.

od 2007 

Každý rok pribudli nové výrobné zariadenia a stroje: nová betonáreň (2007), zariadenie na štiepanie (2008), zariadenie na výrobu zostarnutého vzhľadu (2009), plne automatické pieskovacie, leštiace a impregnovacie zariadenie a testovacie laboratórium s rozlohou 300 m2 (2010), stroj na výrobu betónových prvkov (2011). Plocha areálu firmy Friedl Steinwerke vo Weppersdorfe dosiahla 100 000 m2.


Stavba haly

Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

2015

Bolo zakúpené nové zariadenie pre liate produkty, takzvané WetCast zariadenie. Firma sa v tomto období sústreďuje výlučne na výrobu tvárnic na vytvorenie záhrad. 

2020

Do prevádzky bolo uvedené nové zariadenie na výrobu plotových a múrových tvárnic.

Tento počet zariadení na výrobu a úpravu betónových tvárnic v jednej prevádzke je v Rakúsku jedinečný.

hide this element

Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element

Friedl Steinwerke
Cadea a Cadea VG4
hide this element