Hľadanie produktov
Campus WU Wien Magnum, bielo sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke

VZDELÁVACIE ZARIADENIA


Materské školy, školy, vysoké školy, univerzity – architektonickému riešeniu priestranstiev pred budovami a nádvorí sa pri novostavbách a sanačných projektoch pripisuje veľký význam. Kampus, teda areál univerzity alebo vysokej školy, väčšinou ovplyvňuje charakter celej mestskej štvrte. Dlažba je často spojovacím prvkom a výrazne prispieva k celkovému atraktívnemu dojmu vzdelávacieho zariadenia. 

Campus WU Wien Magnum, bielo sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke

Najlepšia živná pôda pre múdre hlavičky a ideálna dlažba pre všetkých lišiakov.

Campus Innrain Univerzita Innsbruck

Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
Campus Innrain Universität Innsbruck Classic VG4 Pflaster
CELKOVÁ PLOCHA: cca 1.700 m2

PROJEKT: Kieran Fraser Landscape Design

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm NCS S 5502 R
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm NCS S 4502 R
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm NCS S 3502 R
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm NCS S 2502 R
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm NCS S 1502 R

Pieskovaná a leštená diamantmi a impregnovaná pomocou prípravku Duoprotect DP30.

IND- Linea VG4 dlažba 15 x 15 x 8 cm bielo

IND-Vodiaci systèm pre nevidiacich 40 x 40 x 8 cm antracitová, impregnovaná

Žl'abová tvárnica 50 x 30 x 18 cm popol, jemne pieskované


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

Internát na Štátnej technickej škole keramickej, Stoob

Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Sigma Würfel anthrazit
Internat Keramikfachschule Stoob Sigma Würfel anthrazit
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
Internat Keramikfachschule Stoob Arret B15 VG4 Kombipflaster platin hell, mittel und dunkel
CELKOVÁ PLOCHA : cca 1.700 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba 8 cm platina svetlá
IND-Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba 8 cm platina stredne tmavá
IND-Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba 8 cm platina tmavá

Öko Plus VG4 20 x 20 x 8 cm sivá
Öko Plus VG4 20 x 20 x 8 cm antracitová

Sigma kocka 7,8 x 7,8 x 8 cm antracitová

Cestné obrubníky 100 x 18 x 20 cm sivá

Obrubník 100 x 10 x 20 cm sivá

Parkové obrubníky s fázou 100 x 5 x 20 cm sivá


Fotografie: Friedl Steinwerke

MONTANSKÁ UNIVERZITA LEOBEN

Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
Montanuniversität Leoben Classic VG4 terracotta-schattiert
CELKOVÁ PLOCHA : cca 2.000 m2

PROJEKT: Franz & Sue

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 30 x 20 x 8 cm terakota tieňovaná
IND-Linea VG4 20 x 20 x 8 cm terakota tieňovaná

Öko Plus VG4 20 x 20 x 8 cm terakota tieňovaná

120 Stk. Cestné obrubníky 100 x 15 x 25 cm sivá

240 Stk. Obrubníky 100 x 8 x 25 cm sivá


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

KAMPUS EKONOMICKEJ UNIVERZITY VO VIEDNI

Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
Campus WU Wien Magnum betónové dlažby Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 18.000 m2

PROJEKT: BUSarchitektur & landschaftsarchitektur & BOA büro für offensive aleatorik

OPIS PROJEKTU

Živná pôda pre múdre hlavičky:
Dlažba spoločnosti Friedl Steinwerke pre kampus Ekonomickej univerzity vo Viedni

Weppersdorf, 6. novembra 2013 – dodávky veľkoformátových dosiek pre nový kampus Ekonomickej univerzity vo Viedni sú ukončené: rodinný podnik Friedl Steinwerke z rakúskeho Burgenlandu vyprodukoval celkovo okolo 18 000 m2 veľkoformátových platní a dlažbových tvaroviek na spevnenie plôch nového univerzitného areálu. Formáty dosiek a farby reprezentujú zákazkovú výrobu podľa požiadaviek zákazníka, ktoré spoločnosť Friedl Steinwerke zrealizovala spoločne so zodpovednými architektmi z ateliérov BUSarchitektur, landschaftsarchitektur a BOA büro für offensive aleatorik. Vzhľadom na veľkosť areálu a budov sa na spevnenie plôch použili veľké formáty: platne Magnum VG4 majú rozmery 90 × 60 × 18 cm, 90 × 45 × 18 cm a 90 × 30 × 18 cm a vytvárajú 600 m dlhú hlavnú transverzálu kampusu. Aby tieto plochy pôsobili sviežo a príjemným dojmom, vyvinuli architekti v spolupráci so spoločnosťou Friedl Steinwerke v internom firemnom laboratóriu pre stavebné materiály rôzne zemité odtiene dlažbových prvkov. Takto vyprodukované dosky sa potom nepravidelne uložili do pásov. Pre patio sa súčasne zhotovili dosky Magnum VG4 s formátom 120 × 30 × 12 cm.

Alfred M. Friedl, konateľ spoločnosti Friedl Steinwerke: „Naše technické vybavenie nám umožňuje cielené plnenie predstáv architektov a projektantov. Pomocou najmodernejších výrobných strojov dokážeme vyprodukovať dlažbové prvky s osobitnými odtieňmi, špecifickými povrchovými úpravami a so špeciálnymi formátmi. Pre naše portfólio zákazkovej výroby sme vytvorili produktový rad Friedl Individual. Kampus Ekonomickej univerzity vo Viedni je pre nás nádherný projekt aj preto, lebo je názornou ukážkou toho, ako presne dokážeme naplniť predstavy architektov pomocou asi 3 000 m3 betónu.“ Veľkoformátové dosky platne boli jemne pieskované a sčasti dodatočne leštené diamantmi. Diamantmi leštené dosky sa použili v zónach určených pre dodávateľov. Pri tejto povrchovej úprave sa použilo strojové leštenie dlažbových prvkov. Vďaka tomu sa minimalizuje, resp. redukuje tvorba stôp od pneumatík dodávateľských vozidiel. Na zachovanie systému škár sa do dlažbových prvkov dodatočne zafrézoval navádzací systém pre osoby so zrakovým postihnutím. Dosky sa preto vyrobili s vyššou nášľapnou vrstvou.

Štruktúra uloženia ako pozvánka na relaxačné korzovanie

Tmavé pruhy z dlažbových prvkov Magnum s formátom 45 × 15 × 18 cm rozbíjajú jednotu plôch vydláždených veľkoformátovými platňami a plnia dve funkcie: slúžia na intuitívnu orientáciu, pretože vzdialenosti medzi pruhmi sa smerom k hlavným vchodom do budovy univerzity zužujú a zároveň by mali mať „spomaľovací“ účinok a vnášať do štruktúry rytmus. „Kampus má pôsobiť ako pozvánka na relaxačné korzovanie,“ opisuje architektka Laura P. Spinadel z ateliéru BUSarchitektur, ktorá je zodpovednou autorkou riešenia exteriéru pre hlavný projekt kampusu a návrh jeho voľných priestranstiev, a dodáva: „Kampus je otvorené priestranstvo, budovy v ňou sú architektonicky nadmieru variabilné – úlohou riešenia plôch je vtlačiť kampusu pečať identity.“ Pre plochy pri zadných vchodoch, miesta na ukladanie bicyklov a pre parkoviská bol zvolený dlažbový prvok Friedl Grado VG4 s rozmerom 15 × 15 × 8 cm. Tento dlažobný prvok má patinovaný povrch s lámanými rohmi a hranami; vytvára vizuálne provokatívny kontrast s modernými doskami Magnum s mikrofázou. Spoločnosť Friedl Steinwerke dodala okrem toho okolo 5 km parkových obrubníkov, resp. obrubníkov. Objednávateľom spoločnosti Friedl Steinwerke je konzorcium spoločností Habau – Haider na realizáciu voľných priestranstiev pre Ekonomickú univerzitu vo Viedni (spoločnosť Habau GmbH zodpovedá za technický manažment projektu, spoločnosť Haider GmbH za jeho komerčnú stránku).

Betónové tvárnice s množstvom výhod

Betónová dlažba a veľkoformátové platne spoločnosti Friedl Steinwerke použité v areáli univerzity sú vybavené zabezpečením proti posunutiu (VG4), ktoré zaručuje dlažbovým prvkom pevné uloženie v podklade a udržiava rovnomernosť škáry a jej tvarovú estetiku dlhodobo, a to aj pri vysokých zaťaženiach. K ďalším výhodám betónových tvárnic patria okrem zaťažiteľnosti aj ich protišmykové vlastnosti, jednoduché udržiavanie, ako aj aspekt udržateľnosti a ich recyklovateľnosť. Náklady na životný cyklus dláždených plôch – od výroby materiálu až po recykláciu po ukončení jeho – hovoria v prospech dlažby.

Použité výrobky:

IND-Magnum VG4 90 x 60 x 18 cm
IND-Magnum VG4 90 x 45 x 18 cm 
IND-Magnum VG4 90 x 30 x 18 cm 
IND-Magnum VG4 45 x 15 x 18 cm 

Na približne troch štvrtinách dlažbových prvkov bol povrch jemne pieskovaný, na zvyšnej štvrtine bol jemne pieskovaný a leštený diamantmi.

Podľa predstáv architektov boli dlažbové prvky vyrobené v troch tlmených zemitých farebných odtieňoch.

IND-Magnum VG4 120 x 30 x 12 cm jemne pieskované a leštené diamantmi, s tlmeným bielym odtieňom

Grado VG4 15 x 15 x 8 cm štruktúrovaný povrch, žulovo sivá tieňovaná

Parkové obrubníky sivá

Obrubník sivá


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

City Campus FH Wr. Neustadt

City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
City Campus Wiener Neustadt Classic VG4 dlažba, platina tmavá sivá betónové dlažby Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 1.250 m2

PROJEKT: Architekt Scheibenreif ZT GmbH

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

Classic VG4 dlažba 15 x 15 x 8 cm sivá
Classic VG4 dlažba 20 x 15 x 8 cm sivá
Classic VG4 dlažba 30 x 20 x 8 cm sivá
Classic VG4 dlažba 30 x 30 x 8 cm sivá
IND-Linea VG4 dlažba 15 x 15 x 8 cm platina tmavá 
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 15 x 8 cm platina tmavá
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 20 x 8 cm platina tmavá 
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 30 x 8 cm platina tmavá 
IND-Linea VG4 betónová platňa 40 x 40 x 8 cm sivá
IND-Linea VG4 betónová platňa 60 x 40 x 8 cm sivá
IND-Linea VG4 betónová platňa 40 x 40 x 8 cm platina tmavá
IND-Linea VG4 betónová platňa 60 x 40 x 8 cm platina tmavá 
IND-Platňa navádzacieho systému pre osoby so zrakovým postihnutím VG4 s pozdĺžnymi drážkami 40 x 40 x 8 cm platina tmavá 
IND-Platňa navádzacieho systému pre osoby so zrakovým postihnutím s kužeľovými výstupkami 40 x 40 x 8 cm platina tmavá 
IND-Magnum 120 x 40 x 12 cm sivá
IND-Betónová kocka 45 x 45 x 45 cm žula tieňovaná 
IND-Betónová gulá Bola Ø 36,5 cm und Ø 27,5 cm žula tieňovaná


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

Campus Eggenberg FH Joanneum, Graz

Bezhraničné plánovanie. Friedl Steinwerke
Kvalita v hlave. Dizajn v srdci. Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 3.400 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Campus VG4 8 cm úšľachtilé kamenivo bielo-čierne
IND-Campus VG4 8 cm úšľachtilé kamenivo žula tieňovaná
IND-Campus VG4 12 cm úšľachtilé kamenivo bielo-čierne  
IND-Campus VG4 12 cm úšľachtilé kamenivo žula tieňovaná


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ACHAU

Volkschule Achau Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Volkschule Achau Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Volkschule Achau Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Volkschule Achau Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Kvalita v hlave. Dizajn v srdci. Friedl Steinwerke
Volkschule Achau Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 420 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 60 x 60 x 8 cm platina svetlá
IND-Linea VG4 60 x 60 x 16 cm platina svetlá  
IND-Linea VG4 60 x 60 x 8 cm platina tmavá
IND-Linea VG4 60 x 60 x 16 cm platina tmavá

Na zachovanie systému škár sa do uložených dosiek dodatočne zafrézoval navádzací systém pre osoby so zrakovým postihnutím. Platne sa na tento účel vyrobili s vyššou nášľapnou vrstvou. Sú impregnované prípravkom Duoprotect DP30.

Classic podlahová platňa 49,8 x 49,8 x 4 cm sivá
Obrubník s fázou 100 x 5 x 20 cm sivá


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PIRQUETGASSE, VIEDEŇ

CELKOVÁ PLOCHA: cca 1.200 m2

PROJEKT: Landschaftsarchitektur

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

Classic podlahová platňa 39,8 x 39,8 x 4 cm sivá
Classic podlahová platňa 49,8 x 49,8 x 4 cm sivá


Fotografie: Rupert Steiner

ZÁKLADNÁ ŠKOLA WR. NEUDORF

Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
Volkschule Wiener Neudorf Magnum, sivá-antracitová betónové dlažby Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 500 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Magnum 80,1 x 40,1 x 12 cm sivá a antracitová