Hľadanie produktov
Friedl Steinwerke

UDRŽATEĽNOSŤ


S nasledujúcimi opatreniami, ako aj našimi produktmi prispievame k ochrane životného prostredia v našej spoločnosti a neustále pracujeme na implementácií ďalších trvalo udržateľných riešení.

 • Suroviny pre naše výrobky nakupujeme v blízkosti našej firmy: cca 70 % z okolia 13 km, cca 95 % z okolia 65 km.
 • Udržateľné využívanie vody zabezpečujeme pomocou úpravy vody a takto ušetríme približne 80 % vody.
 • Inštalovanie fotovoltických panelov s výkonom 600 kWp (cca 1 580 panelov = cca 2 900 m² = tým pokryjeme min. 1/3 spotreby elektrickej energie); ako náhle bude možné dodávať viac elektrickej energie do elektrickej siete spolkovej krajiny Burgenland, zvýši sa pokrytie na 50 %. 
 • Všetok betónový odpad vyprodukovaný v našej továrni sa recykluje a je opätovne použitý ako stavebný materiál.
 • Už takmer polovica našich vysokozdvižných vozíkov bola nahradená elektrickými vysokozdvižnými vozíkmi.
 • Kompletné vonkajšie osvetlenie, ako aj osvetlenie vo výrobných halách bolo vymenené za energeticky úsporné LED osvetlenie.
 • Dobrovoľným nainštalovaním jemných prachových filtrov redukujeme zaťaženie jemným prachom.
 • Namiesto používania bežných plastových ochranných vrstiev a chráničov proti poškriabaniu, sme s produktom Eco Spacer začali pri paletovaní našich produktov používať biologicky odbúrateľný variant.
 • Naše produkty sú dimenzované tak, aby hrúbka kameňa a zaťažiteľnosť boli optimálne prispôsobené = efektívne využitie surovín.
 • Naše produkty sú testované podľa noriem EÚ a dosahujú hodnoty vysoko nad požadované štandardy. Vysoká kvalita produktov zabezpečuje ich dlhú životnosť a ich opätovnú použiteľnosť.

Pri vývoji produktov berieme do úvahy aj trvalú udržateľnosť:

 • pomocou širokého výberu priesakových dlažieb, ktoré priaznivo ovplyvňujú cirkuláciu vody a ktoré sa môžu optimálne kombinovať s betónovou dlažbou. Ponúkame produkty, pomocou ktorých je možné stvárniť moderné plochy, ktoré umožňujú vsakovanie vody.
 • vďaka výrobe  svetlých svetlých chodníkov farieb dlažieb podľa individuálnej špecifikácie architekta najmä v mestskom priestore, sa zamedzuje prehrievaniu a tým sa eliminuje vznik tepelných ostrovov. 
 • pomocou betónovej dlažby, ktorá čistí vzduch: Betónová dlažba, ktorá je vybavená technológiou reduNOx, urýchľuje prirodzený degradačný proces zdraviu škodlivých oxidov dusíka na nitráty. Na požiadanie vieme všetky druhy betónovej dlažby vybaviť technológiou redu-NOx.