Hľadanie produktov
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke

OBYTNÉ KOMPLEXY


Obytné komplexy sú pomníky svojej doby, ich architektúra vtláča pečať celým štvrtiam. Exteriérové priestranstvá sú pre obyvateľov miesta na relax a trávenie voľného času, musia vyhovovať nárokom detí, mladistvých a dospelých a výrazným spôsobom ovplyvňujú sociálnu klímu v obytných komplexoch. Dláždené plochy fungujú ako spojovacie prvky medzi jednotlivými obytnými komplexmi a výrazne určujú celkový vzhľad. Docieľte svoj zamýšľaný účinok výberom farieb, tvarov a vzoru uloženia dlažbových prvkov.

In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
Komunikácie z betónovej dlažby sú spojovacími tepnami bytových komplexov.

PFARRWIESENGASSE 23, VIEDEŇ – PROJEKT KONCERNU BUWOG GROUP

Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke Ikona Žena - Kvalita v hlave. Dizajn v srdci.
Pfarrwiesengasse Linea VG4 betónová platňa, ušľachtilé kamenivo bielo Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 1.000 m2

PROJEKT: HNP Architects

OPIS PROJEKTU

Pfarrwiesengasse 23 s platňami od spoločnosti Friedl Steinwerke 
Svetlý dizajn platní na štýlové riešenie vonkajšieho priestranstva

Uprostred Döblingu, na ulici Pfarrwiesengasse 23, postavil koncern BUWOG Group luxusný obytný komplex a 7 radových domov, ktoré očaria nielen veľkorysým komfortom bývania a úžasným výhľadom na mesto a Kahlenberg. Komplex navyše obsahuje exteriérové priestranstvo rozkladajúce sa na viacerých výškových úrovniach s plynulými prechodmi od ulice Pfarrwiesengasse až po susedný verejný park.

Na rôznych úrovniach sa nachádzajú výšková záhrada s terasami na sedenie, bazénová sekcia s vlastným plaveckým bazénom, detské ihrisko a veľkorysé príjazdové zóny. Všetky budovy sú ladené vo svetlých odtieňoch, čo platne aj pre spevnené plochy. Výrobca betónovej dlažby Friedl Steinwerke vyrobil pre tento stavebný projekt v rámci zákazkovej výroby betónovú dlažbu Linea VG4 s formátom 90 × 90 × 8 cm a podlahové platne Largo s formátom 59,8 × 59,8 × 5 cm vo veľmi svetlom odtieni. Betónové platne majú nášľapnú vrstvu z bieleho prírodného ušľachtilého kameniva, ktoré je zvýraznené jemným pieskovaním a leštením diamantmi. Platne sú okrem toho ošetrené impregnáciou Duoprotect DP30, ktorá chráni pred nečistotami. S týmto farebným odtieňom boli vyrobené aj blokové schody Linea VG4, pričom nášľapné plochy a pozdĺžne strany schodov sú jemne pieskované a tiež impregnované prípravkom Duoprotect DP30. 

Architektonický ateliér HNP Architects, ktorý prevzal zodpovednosť za celý projekt na ulici Pfarrwiesengasse 23, zvolil pre rôzne dláždené plochy, ako sú terasy a komunikácie, svetlé platne, vďaka čomu uplatnil navrhnutý farebný koncept dôsledne v interiéri aj exteriéri.

Celkovo sa použilo okolo 600 m2 dosiek platní Linea VG4 s formátom 90 × 90 cm a okolo 400 m2 dosiek platní Largo s formátom 59,8 × 59,8 cm.

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 90 x 90 x 8 cm ušľachtilé kamenivo bielo 
IND-Largo podlahová platňa 59,8 x 59,8 x 5 cm ušľachtilé kamenivo bielo
Platne sú jemne pieskované a leštené diamantmi, ako aj impregnované prípravkom Duoprotect DP30. 

IND-Linea blokový schod 100 x 40 x 15 cm ušľachtilé kamenivo bielo
IND-Linea blokový schod 75 x 40 x 15 cm ušľachtilé kamenivo bielo
Nášľapné plochy a pozdĺžne strany blokových schodov boli jemne pieskované a impregnované prípravkom Duoprotect DP30.


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

WILDGARTEN, VIEDEŇ – PROJEKT ARE AUSTRIAN REAL ESTATE DEVELOPMENT GMBH

Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Wildgarten Wien Arret Š15, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 3.100 m2

PROJEKT: Landschaftsplanungsbüro Land in Sicht

OPIS PROJEKTU

Pestrá paleta dlažbových prvkov v apartmánovom komplexe „Wildgarten“ Spoločnosť Friedl Steinwerke zastúpená zmesou výrobkov v novej obytnej štvrti Rosenhügel vo Viedni

V apartmánovom komplexe Wildgarten, projekt spoločnosti ARE Austrian Real Estate Development GmbH v 12. obvode vo Viedni, vzniká momentálne na približne 11 hektároch pestrá škála obytných konceptov, ktoré majú umožniť mestské bývanie v úzkom zväzku s prírodou. Stavebný modul 1 bol dokončený na jar. Na úpravu plôch tohto areálu boli zvolené dlažbové prvky od výrobcu Friedl Steinwerke z Burgenlandu.

Srdcom apartmánového komplexu Wildgarten sú tri pamiatkovo chránené budovy so štýlom z 30. rokov a vďaka decentnej a štýlovej architektúre prepožičiavajú celému miestu osobitý nádych. V dôsledne zreštaurovanej hlavnej budove sa nachádza komunitné centrum a prírodná materská škola, v oboch vilách vznikli štyri bytové jednotky. Medzi týmito budovami sa nachádza veľkorysá zelená plocha so starými javormi, lieskami tureckými a košatými hrabmi obyčajnými. Ide o zónu určenú pre obyvateľov apartmánového komplexu Wildgarten na spoločenské stretnutia, hry, pikniky, oslavy atď.

Krajinné architektonické riešenie apartmánového komplexu Wildgarten

Riešenie voľných priestranstiev v rámci stavebného modulu 1 bolo zverené projekčnému ateliéru pre krajinnú architektúru „Land in Sicht“. Krajinný architekt dipl. Ing. Thomas Proksch hovorí o koncepcii celého areálu: „Mimoriadnu pozornosť sme venovali udržaniu pôvodnej stromovej výsadby a kríkov, ako aj zachovaniu veľkorysých zelených plôch. Komunikácie mali byť obmedzené na nevyhnutné minimum. Priestory po oboch stranách komunitnej budovy, ako aj terasy na rampách sme ale poňali veľkoryso, aby sme získali dostatok miesta na podujatia a aj pre sociálne kontakty pri materskej škole.“

Aby povrch tohto priestranstva získal svieži charakter a aby bol súčasne odolný proti zašpineniu, padla voľba na tieňované betónové dlažbové prvky. „Tento povrch sa nám zdal vhodný aj vzhľadom na budovu. Ďalším dôvodom pre výber tohto betónového dlažbového prvku bola možnosť kombinovania rôznych veľkostí dlažbových prvkov s rovnakou textúrou pri kreovaní dizajnu povrchu,“ dodáva dipl. Ing. Petra Bloderer, projektová manažérka ateliéru „Land in Sicht“.

Zo širokej ponuky farieb spoločnosti Friedl Steinwerke bol zvolený odtieň žulovo sivá tieňovaná, ktorý sa použil na doskách s formátom 39,8 × 39,8 × 4 cm; 59,8 × 29,8 × 5 cm a 89,8 × 59,8 × 5 cm na výlučne pochôdznych plochách v okolí komunitného centra. Odtieň žulovo sivá tieňovaná bol použitý aj pre dlažbové prvky na komunikácie, v tomto prípade šlo ale o kombinovanú dlažbu Arret B15 VG4. Na ohraničenia sa použili plotové a vegetačné tvarovky s rovnakým farebným odtieňom a mix výrobkov doplnili blokové schody s odtieňom žulovo sivá tieňovaná a formátom 100 × 40 × 15 cm. Celkovo sa v stavebnom module 1 použilo okolo 3 100 m2 betónovej dlažby a platní.

Použité výrobky:

Largo podlahová platňa 59,8 x 29,8 x 5 cm žulovo sivá tieňovaná
Largo podlahová platňa 89,8 x 59,8 x 5 cm žulovo sivá tieňovaná
Linea blokový schod žulovo sivá tieňovaná
Arret B15 VG4 Kombinovaná dlažba 6 cm žulovo sivá tieňovaná
Classic podlahová platňa 39,8 x 39,8 x 4 cm žulovo sivá tieňovaná
Faro plotová a múrová tvárnica žulovo sivá tieňovaná
Faro črepníková tvárnica žulovo sivá tieňovaná

Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

HIRSCHSTETTNER STRASSE 119, VIEDEŇ

Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
Hirschstettner Straße Linea VG4 betónová platňa, slonovina Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 500 m2

PROJEKT: Landschaftsarchitekturbüro Auböck + Kárász

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea 90 x 60 x 8 cm elfenbein
Platne sú jemne pieskované a leštené diamantmi, ako aj impregnované prípravkom Duoprotect DP30.


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

IN DER WIESEN SÜD, VIEDEŇ

In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
In der Wiesen Süd Classic VG4 dlažba, vápenec Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 7.100 m2

PROJEKT: Landschaftsarchitekturbüro Auböck + Kárász

OPIS PROJEKTU

Dlažbové prvky na mieru pre bytový komplex „In der Wiesen Süd“

Výber farieb a stvárnenie dláždených plôch do veľkej miery určujú štýl a atmosféru na vonkajších priestranstvách. Štúdio pre krajinnú architektúru Auböck + Kárász preto cielene použilo v novopostavenom obytnom komplexe „In der Wiesen Süd“ svetlý odtieň dlažby. Podrobnosti približuje dipl. Ing. Teresa Wolf: „Na dosiahnutie dojmu rozľahlého priestoru v podmienkach hustej bytovej zástavby sme z projekčného hľadiska museli použiť príjemne svetlý charakter dlažby.“

V rámci motta „Iles Flottantes“ (plávajúce ostrovy) vytvorilo štúdio pre krajinnú architektúru vo viedenskom bytovom areáli „In der Wiesen Süd“ voľné priestranstvá, ktoré zahŕňajú okrem ústredného bytového komplexu investorov Heimbau a Altmannsdorf-Hetzendorf aj explicitne verejné priestranstvá určené na pohyb. Oblasť definujú plávajúce zelené ostrovy s rôznymi funkciami a ponúka všestranné možnosti na neformálne využitie. Riešenie zahŕňa mimoriadnu ponuku architektonických prvkov, akými sú vodná plocha na námestí v mestskej štvrti, lezecká stena pre deti a oddychová zóna pre mládež. Paleta vybraných drevín je pestrá, zmes kvitnúcich kríkov a trvaliek je aj s niekoľkými solitérne umiestnenými vždyzelenými rastlinami zárukou atraktívneho vzhľadu.

Bytový komplex „In der Wiesen Süd“ pretínajú cestičky, ktorých dlažba neponúka vizuálnu smerovú orientáciu. Špeciálny vzor ukladania svetlých dlažbových prvkov s formátom 20 × 20 × 8 cm a 30 × 20 × 8 cm vytvára jedinečný dojem homogénnej plochy. Dipl. Ing. Wolf dodáva: „Rôzne požiadavky, napr. možnosť prejazdu pre ťažké mechanizmy, pri súčasných rozpočtových limitoch obmedzili výber formátu dlažbových prvkov na maximálnu veľkosť 30 cm. Chceli sme vytvoriť väzbu bez smerovej orientácie, preto sme zvolili tento formát. Pomocou svetlého, prirodzene vyzerajúceho odtieňa betónových dlažbových prvkov sme docielili požadovaný efekt rozľahlého priestoru.“ Spoločnosť Friedl Steinwerke dodala odtieň podľa požiadaviek štúdia pre krajinnú architektúru.

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm vápenec1,5 %
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 20 x 8 cm vápenec1,5 %
IND-Parkové obrubníky 100 x 5 x 25 cm s fázou vápenec1,5 %


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at