Hľadanie produktov
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke

NÁKUPNÉ CENTRÁ A PEŠIE ZÓNY


Dojmy, ktorými nákupné centrá a pešie zóny pôsobia na domácich návštevníkov a turistov, majú veľký vplyv na tvorbu dojmu z konkrétneho mesta. Dizajn plochy je dôležitý faktor prepožičiavajúci priestoru v exteriéri atraktivitu, charakter a pocit poriadku. Okrem farebných a tvarových dizajnových možností poskytuje betónová dlažba výhodu, že v prípade potreby sa časti plôch môžu odkryť bez väčšej námahy a vybrané dlažobné prvky sa dajú opäť použiť. Vzory ukladania môžu mať navyše spomaľujúcu a orientačnú funkciu – alebo betónová dlažba odzrkadľuje architektúru fasády aj na zemi, ako je tomu v obchodnom centre Shopping City Süd. Pozrite si niekoľko príkladov peších zón a nákupných centier, kde boli použité naše dlažbové prvky.

Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke

Užite si atmosféru mesta a nechajte ju na seba pôsobiť.

HERZOG-LEOPOLD-STRASSE A SEITENGASSE, WR. NEUSTADT

CELKOVÁ PLOCHA: cca 6.800 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm bielo
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm platina stredne tmavá
IND-Linea VG4 dlažba 20 x 20 x 8 cm platina tmavá
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 30 x 12 cm bielo
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 30 x 12 cm platina stredne tmavá
IND-Linea VG4 dlažba 30 x 30 x 12 cm platina tmavá

IND-Vodiaci systèm pre nevidiacich VG4 40 x 40 x 8/12 cm s pozdĺžnymi žliabkami alebo kužeľovými výstupkami platina tmavá
Obrubník 100 x 10 x 20 cm sivá

IND-Magnum VG4 90 x 30 x 18 cm bielo
IND-Magnum VG4 90 x 45 x 18 cm platina tmavá
IND-Magnum VG4 90 x 60 x 18 cm bielo

Parkové obrubníky s fázou 100 x 5 x 30 cm sivá

Petersplatz / Bauernmarkt / Freisingergasse, VIEDEŇ

CELKOVÁ PLOCHA: cca 7.000 m2

PROJEKT: FCB

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea dlažba 30 x 30 x 8/12 cm
IND-Linea dlažba 40 x 30 x 8/12 cm

IND-Vodiaci systèm pre nevidiacich 40 x 40 x 8 cm sivá


Fotografie: Johannes Hloch
www.hloch.at

PEŠIA ZÓNA WIENER STRASSE, WIENER NEUSTADT

Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
Pešia zóna Wiener Neustadt Linea VG4 betónová platňa, úšľachtilé kamenivo bielo-čierne Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 8.650 m2

PROJEKT: Clemens Kirsch Architektur

OPIS PROJEKTU

Na mieru vyrobené dlažbové prvky pre pešiu zónu na ulici Wiener Straße, Wiener Neustadt

Architektonický ateliér Clemens Kirsch Architektur navrhol pre dizajn plochy pešej zóny na ulici Wiener Straße vo Wiener Neustadte efektnú dlažbu z rôzne farebne odstupňovaných (priečnych) pásov. Dipl. Ing. Clemens Kirsch: „Relatívne dlhú ulicu treba na jednej strane rozčleniť a na druhej strane jej dodať nenútený charakter. Cieľom bolo navrhnutie farebne a proporčne pestrej dlažby tak, aby vznikla opakujúca sa sústava vzorov. Takáto kompozícia zjednodušuje na jednej strane priebeh stavebných prác a na druhej strane bola navrhnutá tak, aby si chodci toto opakovanie neuvedomovali. Vďaka konceptu pruhov získala ulica svieži a živý charakter bez toho, aby to pôsobilo rušivo.“
Vzor ukladania zahŕňa celkovo 8 formátov, vždy v 4 farbách: použité boli dlažbové prvky vo formátoch 15 × 15 × 16 cm, 20 × 15 × 16 cm, 30 × 20 × 16 cm, 30 × 30 × 16 cm, 40 × 30 × 16 cm, 45 × 30 × 16 cm, 40 × 40 × 16 cm a 60 × 40 × 16 cm, vždy v odtieňoch ušľachtilé kamenivo bielo-čierne, ušľachtilé kamenivo žulové sivé, ušľachtilé kamenivo antracitové a platina tmavá. Dlažbové prvky s odtieňom ušľachtilého kameniva sú jemne pieskované a leštené diamantmi, vďaka čomu krásne vynikne ušľachtilá prírodná zrnitosť. Použité boli aj platne s navádzacím systémom pre osoby so zrakovým postihnutím od spoločnosti Friedl Steinwerke s odtieňom platina tmavá. Všetky výrobky boli impregnované prípravkom Duoprotect DP30.
Kým po farebnej stránke sa pri tomto projekte použila štandardná paleta farieb spoločnosti Friedl Steinwerke, veľká časť formátov bola vyprodukovaná v rámci zákazkovej výroby výrobcu dlažbových systémov z Burgenlandu.
Vďaka celkovo 8 650 m2 dlažbových prvkov z inovačného betónového materiálu sa pešia zóna na ulici Wiener Straße a na vybraných bočných uličkách premenila na atraktívnu nákupnú zónu a korzo.

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 15 x 15 x 16 cm
IND-Linea VG4 20 x 15 x 16 cm
IND-Linea VG4 30 x 20 x 16 cm
IND-Linea VG4 30 x 30 x 16 cm
IND-Linea VG4 40 x 30 x 16 cm
IND-Linea VG4 45 x 30 x 16 cm
IND-Linea VG4 40 x 40 x 16 cm
IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm
Vždy s odtieňom ušľachtilé kamenivo bielo-čierne, ušľachtilé kamenivo žulové sivé, ušľachtilé kamenivo antracitové a platina tmavá

IND-Vodiaci systèm pre nevidiacich s pozdĺžnymi žliabkami 40 x 40 x 6 cm platina tmavá
IND-Vodiaci systèm pre nevidiacich s kužeľovými výstupkami 40 x 40 x 6 cm platina tmavá

Dlažbové prvky sú impregnované prípravkom Duoprotect DP30.


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

Shopping City Süd

Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
Shopping City Süd Linea VG4 betónová platňa, bielo Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 5.000 m2

PROJEKT: ATP architekten ingenieure Wien

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 60 x 60 x 16 cm ušľachtilé kamenivo antracitové
IND-Linea VG4 60 x 60 x 16 cm ušľachtilé kamenivo bielo
IND-Linea VG4 9,5 x 9,5 x 8 cm ušľachtilé kamenivo antracitové
IND-Linea VG4 9,5 x 9,5 x 8 cm ušľachtilé kamenivo bielo

Všetky dosky boli jemne pieskované a leštené diamantmi a ošetrené pomocou ochrany povrchu Duoprotect DP60 (difúzne otvorená povrchová úprava).


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

TERASY MULTIPLEXU, SHOPPING CITY SÜD

Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
Multiplex Terasy SCS Linea VG4 betónová platňa, platina stredne tmavá Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 2.000 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm sivá
IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm sivá s malým obsahom žltej farby
IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm platina stredne-tmavá
IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm platina tmavá


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

CITYGATE, VIEDEŇ

Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
Citygate Wien Linea VG4 betónová platňa, platina svetlá antracitová Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 2.400 m2

PROJEKT: Landschaftsarchitekt DI Hannes Batik

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

IND-Linea VG4 40 x 40 x 8 cm platina svetlá a antracitová
IND-Linea VG4 60 x 40 x 8 cm platina svetlá a antracitová
IND-Linea VG4 40 x 40 x 16 cm platina svetlá, antracitová a tehlovo červená
IND-Linea VG4 60 x 40 x 16 cm platina svetlá a antracitová

Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke www.baudatenbank.at.


Fotografie: Markus Kaiser, Graz
www.markus-kaiser.at

Parndorf Fashion Outlet

Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
Parndorf Fashion Outlet Piazza, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke
CELKOVÁ PLOCHA: cca 7.900 m2

PROJEKT: nešpecifikované

OPIS PROJEKTU

Použité výrobky:

Piazza bridlica tieňovaná a antracitová
Cestné obrubníky sivá