Hľadanie produktov
Moderný záhradný múrik Momento múrová tvárnica, krieda Friedl Steinwerke

KVALITA A INOVÁCIE


Aby bola zabezpečená stála kvalita, tvárnice sú interne a externe prísne kontrolované. 

VÝVOJ A KONTROLA KVALITY

Neustále investujeme do vývoja a výroby našich produktov, kladieme dôraz na to, aby sme dosahovali najlepšie hodnoty hustoty betónu, a teda aj hodnoty pri kritériách kvality, ako sú odolnosť voči mrazu a posypovej soli, odolnosť voči oderu, trvácnosť farby a zaťažiteľnosť (pevnosť v priečnom ťahu/pevnosť v ťahu pri ohybe). Pre produkty využívané v exteriéri sú tieto požiadavky zásadné.

Friedl Steinwerke

Určenie odolnosti proti oderu.

Friedl Steinwerke

Spoločnosť Friedl Steinwerke patrí k malému počtu výrobcov betónovej dlažby, ktorí dobrovoľne aplikujú testovanie podľa ÖNORM. Tým je garantované, že udávané kritériá kvality a triedy použitia sú skutočne splnené.


Friedl Steinwerke

Vyznačenie miesta oderu a meranie na troch miestach.

Kvalita v hlave.
Dizajn v srdci.

Friedl Steinwerke

Pomocou klimatickej komory sa pripravuje testovanie pri striedaní mrznutia a odmäku.

Friedl Steinwerke

Naše produkty sa podrobujú testu tvrdosti.

Friedl Steinwerke

Týmto prístrojom sa vykonáva test pev  nosti v tlaku.

Friedl Steinwerke

V našom laboratóriu pre stavebné materiály pracujeme s najnovšími prístrojmi. Pri vývoji produktov využívame aj laboratórnu miešačku.

Friedl Steinwerke

Meranie pevnosti štiepania. Meranie pevnosti v ťahu pri ohybe udáva zaťažiteľnosť tvárnice..

Friedl Steinwerke

Fórum pre kvalitu dlažby FQP (Forum Qualitätspflaster) je spoločnosť na kontrolu kvality pri vytváraní plochy betónovou dlažbou a betónovými platňami. Jeho členom je aj firma Friedl Steinwerke.

Friedl Steinwerke

Vrchná strana tvárnice sa brúsi brúsnym materiálom v podmienkach stanovených normou.

Friedl Steinwerke

V komore so striedaním mrznutia a odmäku (napravo) sa testuje odolnosť tvárnice v mraze a s naneseným roztokom rozpúšťacích solí.

Preto u nás kladieme veľký dôraz na zabezpečenie kvality. Tá sa začína už pri surovinách. Naši skúsení zamestnanci kontrolujú pri každej dodávke čistotu dodaných pieskov a štrkov a odkladajú vzorky. Spolupracujeme iba s najlepšími dodávateľmi, ktorí dbajú na vysokú kvalitu rovnako ako my.

Naše tvárnice sa vyrábajú v najmodernejších výrobných zariadeniach s najlepšími prímesami a najnovšou technikou. Všetky produkty tvrdnú pri ideálnych klimatických podmienkach v sušiarňach. Veľké množstvo tvárnic sa navyše pri výrobe zhutňuje termicky (teda za pôsobenia tepla).

V rámci výrobného procesu a po ňom prejdú naše tvárnice prísnymi internými kontrolami. Vďaka tomu sa nám nepretržite darí zabezpečiť vysokú kvalitu. V našom laboratóriu pre stavebné materiály sú hotové produkty vystavené rôznym testom tvrdosti, pričom naše požiadavky na kvalitu presahujú požiadavky noriem. Patríme k malému počtu výrobcov betónovej dlažby, ktorí dobrovoľne aplikujú testovanie podľa ÖNORM. Vďaka tomu je garantované, že udávané kritériá kvality a triedy použitia sú skutočne splnené. Pri vývoji produktov kontinuálne pracujeme na nových farbách, povrchoch a charaktere našich produktov a testujeme, ako sa inovácie budú správať pri každodennom používaní.

Ako člen Fóra pre kvalitu dlažby (Forum Qualitätspflaster) sa navyše zasadzujeme o vysoké štandardy kvality.