Kvalita a inovácia

Vývoj a kontrola kvality

Na zaistenie rovnako vysokej kvality podrobujeme naše kamene prísnej internej kontrole.

Dlažbové kamene, podlahové dosky a obrubníky od Friedl Steinwerke sú priebežne kontrolované podľa ÖNORM a majú certifikát CE. Naše vlastné nároky na kvalitu sú však prísnejšie, ako požadujú normy. Preto všetky naše hotové kamene ale aj základné  suroviny ustavične podrobujeme prísnej podnikovej kontrole. S týmto cieľom sme v roku 2010 v našom areáli vo Weppersdorfe vytvorili nové laboratórium s rozlohou 300 m2, ktorého vybavenie zodpovedá najnovším poznatkom vedy a techniky. Kontrolou kvality sa tu zaoberajú dvaja naši zamestnanci.

Kontrola všetkých surovín

Čistota dodaného piesku a štrku sa kontroluje pri každej novej prijatej dodávke a ich vzorky si odkladáme. Pracujeme iba s osvedčenými dodávateľmi, ktorí sú si vedomí našich vysokých požiadaviek na kvalitu a ktorých suroviny spĺňajú naše predstavy.

Záťažová skúška kameňov Friedl

Naše kamene, vyrábané pomocou najmodernejších výrobných zariadení, sú v našom laboratóriu podrobované záťažovej skúške, ktoré kontroluje o. i. ich odolnosť voči odieraniu, pevnosť v tlaku a mieru pohlcovania vody. Týmito priebežnými kontrolami si dokážeme udržať vysokú kvalitu. V skúšobnom laboratóriu vyvíjame aj nové povrchy, vylepšujeme vlastnosti kameňov a overujeme inovácie, napríklad v súvislosti s údržbou.

Fórum pre kvalitné dlažby (FQP)

Ako člen fóra pre kvalitné dlažby sa podieľame na vytvorení vysokého štandardu kvality.