Hľadanie produktov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA – UŠETRITE SI PROBLÉMY A NÁKLADY

Aby ste sa dlho mohli tešiť zo svojej vydláždenej plochy, musíte už pri výbere dbať na niekoľko bodov. Aj pri ukladaní treba mnohé veci zohľadniť, aby plocha neskôr fungovala a uložená dlažba zostala pekná a nepoškodená. Rovnako pri stavbe plota alebo záhradného múrika treba dbať na niekoľko vecí. Využite preto naše upozornenia k ukladaniu tvárnic a videonávody. Pri každom produkte nájdete na konci webovej stránky aj užitočné upozornenia o produkte, spôsobe ukladania a navrhovaní.  
Friedl Steinwerke

Ako správne plánovať?

Na plánovanie použite naše Informačné listy produktov. V informačnom liste ku konkrétnemu produktu nájdete všetky technické detaily.


Ako si správne objednať?

Dláždič vie vypočítať množstvo pomerne presne. Množstvo sa potom iba zaokrúhli na najbližšiu možnú baliacu jednotku (celé alebo polovičné palety, prípadne veľkoobjemové vaky). Odporúčame vám nechať si z rovnakej výrobnej šarže rezervné tvárnice na vylepšenie alebo doplnenie plochy.

Friedl Steinwerke
Vzorová záhrada outdoor Weppersdorf Friedl Steinwerke

Na čo musím dbať pri výbere farby dlažby alebo platne?

Pri výbere farby vašej dlažby alebo platní myslite na to, že na svetlých jednofarebných tvárniciach budú nečistoty (napríklad stopy po pneumatikách) viac viditeľné.

Ako môžem zredukovať výkvety?

1. Vápenné výkvety môžu vzniknúť, keď do tvárnice prenikne voda. Naše produkty sú hydrofobizované, čo zamedzuje vsakovaniu vody. Ak však tvárnice stoja vo vode, betón nevyhnutne nasaje vodu. Preto treba v každom prípade zabrániť premokaniu. 2. Na redukciu výkvetov treba pri ukladaní alebo osadzovaní tvárnic použiť mrazuvzdorné lepidlá, malty, škárovacie materiály atď. s obsahom trasu. 3. Impregnácia alebo nanesenie ochrannej vrstvy redukuje vsakovanie vody. Tvárnice bez impregnácie alebo bez nanesenej vrstvy z výroby (napríklad plotové a múrové tvárnice, produkty Parkstone) si môže zákazník sám po spracovaní naimpregnovať prípravkom Duoprotect DP30.


Friedl Steinwerke
Cadea a Cadea VG4

Ako zabránim farebnej koncentrácii?

Dlažbu alebo platne treba bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, prípadne veľkoobjemových vakov, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám. Včasné dodatočné objednanie chýbajúceho množstva zaručí zmiešané ukladanie aj pri koncových plochách. To isté platí aj pre plotové a múrové tvárnice, blokové tvárnice atď.

Chcem tvárnice uložiť tesne vedľa seba a nevypĺňať škáry.

Dôrazne neodporúčame ukladať betónovú dlažbu a platne vedľa seba bez škár. Výkyvy teplôt môžu spôsobiť rozťahovanie a následným vznikajúcim tlakom odštiepenie hrán tvárnic. Predpísaná šírka škár je podľa normy ÖNORM B 2214 v závislosti od formátu, spracovania a požiadaviek 5 – 15 mm. Škárovací materiál slúži ako stabilizátor, aby tvárnice pevne sedeli. Výplň škár by sa mala minimálne raz do roka vizuálne skontrolovať a v prípade potreby doplniť (= údržbové škáry). Na niektorých fotkách ukazujeme vzorové plochy, ktoré nemajú vyplnené škáry – škáry však treba vždy úplne vyplniť.


Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba, žulovo sivá tieňovaná; Grado Palisáda, antracitová
Cavita, creme tieňovaná

Chcem na svoju vydláždenú plochu použiť škáru s umelou živicou. Čo musím vedieť?

Pri použití škárovacieho materiálu z umelej živice vám odporúčame vytvoriť si vzorovú plochu a nechať ju ležať niekoľko dní. Škáry vyplnené umelou živicou zmenia farbu kameňa. Ako alternatívu pre pevnú škáru odporúčame pre všetky pochôdzne plochy (s výnimkou okolia bazénov) a pre plochy pojazdné rýchlosťou chôdze s dopravou s východiskovým bodom a konečným cieľom, ako príjazdy k domu atď., pri neviazanom lôžku Friedl Minerálnu škárovaciu hmotu.


Ktorý škárovací materiál mám použiť pri ukladaní terasových dosiek do viazaného lôžka?

Špeciálne pri ukladaní dosiek do viazaného lôžka na terasách a okolo bazénov odporúčame ako škárovaciu hmotu Ardex MorTec SOFT (dodržujte pokyny od výrobcu). Spracovanie ukazujeme v našom videonávode od minúty 5:57.

Navrhnite moderné terasy Friedl Steinwerke
Classic plotová a múrová tvárnica, žulovo sivá tieňovaná

Na čo treba dbať pri ukladaní plotových tvárnic?

Dbajte na včasné umiestnenie železných tyčí do ešte nestuhnutého betónu, ktoré majú neskôr zaručiť silové spojenie medzi základmi a piliermi (výstuž a kvalitu betónu by mal stanoviť odborník priamo na mieste). Pri plotových tvárniciach sa musí použiť plniaci betón s konzistenciou najmenej F45, ktorý spĺňa požiadavku XF1 (odolný voči mrazu); napríklad hotový produkt Baumit TrockenBeton 20 alebo 30 (dodržujte pokyny na spracovanie od výrobcu). Betón je potrebné zhutniť vibrovaním (pravidelné plnenie a vibrovanie každé 3 – 4 rady). Aby sa znížilo riziko vzniku trhlín, je potrebné použiť dilatačné škáry.

Aký vysoký múrik si smiem postaviť?

Rozhodujúce faktory na výpočet stability sú: poloha, dĺžka, výška a hrúbka steny, ako aj zemný tlak a zaťaženie vetrom (rýchlosť vetra). Tieto výpočty musí vykonať statik, ktorý okrem iného zohľadní miestne danosti.

Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba, čadič tieňovaný; Gutshof murová tvárnica ŠM24, vápenec lastúrnikový (in 15 cm breiten Reihen versetzt)
Grado tvárnica, vápenec tieňovaný

Ako mám pripraviť svoj vyvýšený záhon na zimu?

V zimných mesiacoch odporúčame prijať opatrenia, aby sa zabránilo zamŕzaniu, a teda rozťahovaniu pôdy prenikajúcimi zrážkami (napríklad nakopenie pôdy, zakrytie, pripevnenie nopovej rohože na vnútorné steny).

Na čo treba dbať pri zimnej údržbe?

Upozornenia, či alebo ktoré rozpúšťacie prostriedky sa smú použiť na betónovú dlažbu a terasové platne, a informácie o tom, aké alternatívy existujú, nájdete medzi našimi tipmi na ošetrovanie


Friedl Steinwerke
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element