Hľadanie produktov
Vjazd Capris, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke

LEXIKÓN DLAŽBY

Máte otázky? V našej abecednej online príručke nájdete krátke vysvetlenie pojmov, ktoré sa nepoužívajú každodenne.
Friedl Steinwerke

Oškretia

Betónové dlažby, dosky, plotové a črepníkové tvárnice atď. sú vyrobené tak, aby vydržali vysokú námahu a môžu sa na nich objaviť stopy oškretia spôsobené transportom. Prirodzenými poveternostnými vplyvmi a používaním sa tieto stopy po oškretí rýchlo znova zneutralizujú.

Výkvety

Z každého cementu sa počas jeho tvrdnutia odštiepi hydroxid vápenatý. Hydroxid vápenatý sa rozpustí vo vode a môže sa tak dostať na betónový povrch. Týmto prirodzeným procesom sa môžu na betónových plochách objaviť biele mapy alebo fľaky – takzvané „výkvety“. Na betóne tmavých farieb sú často výraznejšie viditeľné. Vzniku výkvetov z uhličitanov vápenatých alebo solí, ktoré použité základné výrobky obsahujú, sa nedá zabrániť. Na mechanické vlastnosti produktov nemajú vôbec žiadny vplyv. Preto za ne nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť či záruku.

Pôsobením poveternostných vplyvov (dážď, sneh) a mechanickým namáhaním (normálne používanie) zmiznú tieto výkvety po určitom čase sami a plocha získa rovnomerný výzor. Ak nie sú plochy vystavené prirodzeným poveternostným podmienkam (zastrešené priestory), môžete výkvety odstrániť pomocou bežného odstraňovača uhličitanu vápenatého a cementového mlieka*. Pozor: môže tak dôjsť k zmene farby! Neexistuje žiadna záruka, že vydláždená plocha bude odolávať mimoriadnym nárokom (napríklad chemické vplyvy, kyslé dažde).

*Rešpektujte pokyny na spracovanie od výrobcu.

Friedl Steinwerke
Linea blokový schod 100 x 40 x 15 cm, sivá

Blokové schody

Blokové schody sú vyrobené z jedného kusa (teda z plného materiálu) a neskladajú sa z jednotlivých stavebných komponentov. Vyrábajú sa z betónu.

Bosovaný povrch

Bosovaný povrch predstavuje kombináciu dvoch postupov na úpravu povrchu – „štiepaný“ a „zostarnutý vzhľad“, ktorý štiepaným kameňom dodáva starožitný, zostarnutý charakter.

Friedl Steinwerke
Výroba Friedl Steinwerke

Stroj na výrobu betónových prvkov

Týmto strojom sa vyrába betónová dlažba, podlahové platne, múrové a črepníkové tvárnice. Ide takpovediac o jadro našej najmodernejšej a mimoriadne efektívnej výroby betónových tvárnic.

Certifikát CE

Naša betónová dlažba, platne, obrubníky, ako aj plotové a múrové tvárnice majú označenie CE. To znamená, že naše produkty zodpovedajú normám ÖNORM EN 1338 (betónová dlažba), ÖNORM EN 1339 (platne), ÖNORM EN 13748-2 (2,5 cm hrubé dosky), ÖNORM EN 1340 (obrubníky), ÖNORM EN 15435 (plotové tvárnice) a ÖNORM EN 771-3 (múrové tvárnice). Produkty, ku ktorým neexistuje harmonizovaná norma, nesmú mať označenie CE, keďže neboli otestované podľa normy EÚ.

Friedl Steinwerke
Leštenie diamantmi

Leštenie diamantmi

Diamantovými kefami sa povrch tvárnic strojovo vyleští. Tvárnica vďaka tomu výrazne menej zachytáva nečistoty a dá sa ľahšie očistiť. Povrch získa saténový efekt, je na dotyk jemnejší a chôdza naboso po ňom je mimoriadne príjemná.

Tretinový posun

Pri tretinovom posune sa používajú iba rovnako veľké tvárnice. Presah od jedného radu tvárnic k ďalšiemu je jedna tretina (namiesto polovice pri polovičnom posune).

LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm, kovovo šedá; LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm, kremencová ako lemovanie bazéna a Momento múrová tvárnica 60 x 19 x15 cm, krieda
Friedl Steinwerke

Duoprotect DP30

Duoprotect DP30 je neviditeľná impregnácia, ktorá znižuje zachytávanie nečistôt, uľahčuje čistenie, zlepšuje samočistenie pomocou poveternostných podmienok, zabraňuje rastu rias a machu a zvyšuje odolnosť voči mrazu a posypovej soli a aj trvácnosť farby. Aby zostali tieto vlastnosti zachované, mal by sa Duoprotect DP30 obnovovať v závislosti od namáhania a poveternostných podmienok minimálne každé dva až tri roky*. Obnovenie impregnácie s Duoprotect DP30 nasleduje po dôkladnom vyčistení univerzálnym čistiacim prípravkom T alebo systémovým čistiacim prípravkom Intensiv, ktoré si môžete zakúpiť u nás alebo našich partnerov.

Túto impregnáciu odporúčame pri Classic podlahových doskách, Versus, Niva29, Kusus29, plotoch a múrikoch, zákazník si ju však musí dodatočne naniesť sám.

** Údaje sa vzťahujú na používanie na súkromných terasách a vo vstupných zónach. 

Duoprotect DP60

Duoprotect DP60 je difúzne otvorená transparentná vrstva, ktorá v porovnaní s Duoprotect DP30 ešte lepšie odpudzuje nečistoty a je odolnejšia voči oderu. Červené víno, káva, oleje, tuky, žuvačky a podobné nečistoty sa dajú vďaka produktu Duoprotect DP60 odstrániť ešte jednoduchšie, pričom fľaky je vždy nutné odstrániť čo najskôr.

Nanesená vrstva zvýrazní farebný odtieň a vydrží v priemere päť až šesť rokov* (v závislosti od namáhania). Aby si plochy dlhšie zachovali udržiavaný vzhľad, je potrebné ich z času na čas obnoviť ošetrujúcim prípravkom pre Duoprotect DP60. Pred nanesením ošetrujúceho prípravku je potrebné plochu vyčistiť univerzálnym čistiacim prípravkom T.

*Údaje sa vzťahujú na používanie na súkromných terasách a vo vstupných zónach.

Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

Ušľachtilé kamenivo

Ušľachtilé kamenivo je akostný materiál z mramoru, žuly atď. s prírodnou zrnitosťou, ktorá na nášľapnej vrstve (= najvrchnejšej vrstve) vytvára mimoriadne vizuálne efekty. Dlažbové tvárnice vo farbách ušľachtilého kameniva sú jemne pieskované a leštené diamantmi, vďaka čomu krásne vynikne ušľachtilá prírodná zrnitosť.

Rozdiel vo farbe a štruktúre

Betónové výrobky sú produkty z prírodných kamenív, ktoré vykazujú určité rozdiely vo farbe a štruktúre (napríklad odlišná vlastná farba cementu). Aj pri najstarostlivejšej výrobe môže z dôvodu použitia prírodných surovín dôjsť k nutným výkyvom vo farbe a štruktúre, za ktoré nepreberáme zodpovednosť a neposkytujeme záruky.

Pri použití našich produktov preto odporúčame, aby ste ich súčasne vyberali z viacerých paliet a vrstiev/radov, prípadne veľkoobjemových vakov, aby ste získali rovnomerný, prirodzený vzhľad.

Farebnú jednotu medzi prípadnými vzormi a skutočnou dodávkou nemôžeme z týchto dôvodov zaručiť. Vzniknutým farebným rozdielom sa nedá zabrániť, keďže ide o prírodné produkty, a nie je to dôvod na reklamáciu. Ďalšie príčiny rozdielov vo farbe alebo štruktúre povrchu sú, že na betónovú dlažbu, platne, platne s pohľadovými stranami, schody, krycie platne atď. sa vzťahujú rôzne výrobné procesy.

Rozdiel vo farbe a štruktúre
Friedl Steinwerke

Jemné pieskovanie

Pieskovaním guľôčkami z ušľachtilej ocele sa odstráni cementový tmel na povrchu, vďaka čomu vynikne prirodzená farba použitého zrnitého materiálu.

Odolnosť voči mrazu

Označenie výrobkov „odolné voči mrazu“ zaručuje odolnosť produktu voči mrazu podľa normy. Ak by do tvárnic, ktoré nie sú odolné voči mrazu, prenikla voda, došlo by pri teplote pod bodom mrazu k zničeniu daných produktov.

Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

Odolnosť voči mrazu a posypovej soli

Označenie výrobkov „odolné voči mrazu a posypovej soli“ zaručuje odolnosť voči mrazu a posypovej soli betónovej dlažby a platní podľa normy. Produkty, ktoré nie sú odolné voči mrazu a posypovej soli, by mohla voda s roztopenou rozpúšťacou soľou na povrchu poškodiť. DÔLEŽITÉ: Používať sa smú iba rozpúšťacie prostriedky, ktoré sú vhodné na povrchy viazané cementom.

Zostarnutý vzhľad

Rohy a hrany tvárnic sú olamované v dodatočnom pracovnom kroku pomocou bubnového stroja, aby sme získali prirodzený zostarnutý vzhľad s individuálnym starožitným povrchom. Výhody tejto techniky vytvárania zostarnutého vzhľadu sú pekný vizuál a prirodzené premiešanie tvárnic.

zostarnutý povrch
Friedl Steinwerke

Viazané lôžko

Pri použití viazaného lôžka vzniká celá konštrukcia výlučne s viazanými vrstvami. Tvárnica sa umiestni do malty v lôžku, s lepidlom naneseným na opačnú stranu tvárnice a osadí sa pomocou gumového kladiva.

Štiepaný vzhľad

Strojovým štiepaním tvárnic vznikne drsný povrch s prirodzeným lomeným vzhľadom.

Friedl Steinwerke
Linea VG4 betónová platňa 60 x 30 x 8 cm, ušľachtilé kamenivo antracitové

Polovičný posun

Pri polovičnom posune sa betónová dlažba rovnakej veľkosti ukladá v každom ďalšom rade s posunom o polovicu tvárnice. Vznikne tak jasná štruktúra a ukladanie je naozaj jednoduché.

Vnútorná hydrofobizácia

Všetky tvárnice od spoločnosti Friedl Steinwerke sú vo výrobe vnútorne hydrofobizované, čo značne redukuje vsakovanie vody do tvárnic a zvyšuje ich životnosť. Zníži sa tak výskyt výkvetov a zachytávanie nečistôt a farba tvárnic zostane dlhšie žiarivá.

Friedl Steinwerke
Odštiepenie hrán, trhliny

Odštiepenie hrán, trhliny

Pri používaní nie je možné úplne vylúčiť odpraskávanie hrán na platniach, betónovej dlažbe a obrubníkoch, lebo ani pri betóne najvyššej kvality sa nedá zabrániť odštiepeniu hrán alebo vzniku vlasových trhlín. Menšie odštiepenia môžu vzniknúť už pri transporte alebo pri osádzaní. Odštiepenia v dĺžke pár milimetrov, ktoré neovplyvňujú použiteľnosť tvárnic, nepredstavujú technický nedostatok a je potrebné ich akceptovať ako prijateľné nepravidelnosti. Zvýšené riziko odpraskávania hrán vzniká pri tvárniciach s ostrou hranou. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za škody vzniknuté neodborným ukladaním (napríklad nedostatočná nosnosť vrchnej konštrukcie, ukladanie s príliš úzkymi škárami).
Pri našich produktoch s umelo zostarnutým vzhľadom môžu byť hrany a časti tvárnice výrazne a veľmi nepravidelne vylomené. Pritom sa môžu objaviť časti betónového jadra. Aj po uložení a počas používania sa môžu časti tvárnic odlomiť. Toto všetko sú charakteristické znaky našich produktov so zostarnutým vzhľadom, pričom tento starožitný vzhľad je zámerný a nepredstavuje dôvod na reklamáciu. Vrstva prachu na povrchu tvárnic pri dodaní, ktorá vzniká pri umelom procese zostarnutia, zmizne po určitom čase pôsobením poveternostných vplyvov.

Tvárnica v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli

Zatiaľ čo norma ÖNORM vyžaduje iba testovanie povrchu, naše tvárnice s týmto označením sú v celej hrúbke odolné voči mrazu a posypovej soli DÔLEŽITÉ: Používať sa smú iba rozpúšťacie prostriedky, ktoré sú vhodné na povrchy viazané cementom.

Friedl Steinwerke
Terasa Novum, žula tieňovaná betónové platne Friedl Steinwerke

Krížová väzba

Pre krížovú väzbu sú charakteristické škáry v tvare kríža.
Na čo je potrebné dbať pri ukladaní: ak nie sú škáry všade rovnako veľké a tvárnice nebudú starostlivo uložené do radov, okamžite to udrie do očí. 

Rozmerové tolerancie

Pri betónových produktoch existujú rôzne rozmerové tolerancie, keďže napriek najmodernejším výrobným zariadeniam môže dôjsť k rozmerovým odchýlkam. Odchýlky sú presne určené normami ÖNORM EN 1338, ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 13748-2, ÖNORM EN 1340, ÖNORM EN 15435, ÖNORM EN 771-3 a smernicami FQP. Výškové rozdiely pri betónovej dlažbe/platniach možno vyrovnať pri ukladaní do drvinového alebo maltového lôžka, rozmerové rozdiely pri plotových a múrových tvárniciach sa rozložia v škárach.


Rozmerové tolerancie
Friedl Steinwerke

Testovanie podľa noriem ÖNORM

Toto označenie potvrdzuje pravidelnú externú kontrolu štátom akreditovanými skúšobnými a kontrolnými orgánmi podľa noriem ÖNORM B3256 a ÖNORM B3258. Spoločnosť Friedl Steinwerke patrí k malému počtu výrobcov betónovej dlažby, ktorí dobrovoľne aplikujú testovanie podľa ÖNORM. Tým je garantované, že udávané kritériá kvality a triedy použitia sú skutočne splnené.

Palisády

Podlhovasté stĺpiky sú ideálne na podopretie a spevnenie svahov a záhonov. Práve pri plánovaní štruktúry záhrad a areálov na niekoľkých úrovniach sú palisády veľmi nápomocným návrhovým prvkom.

Grado Palisáda, sivá (ako ohraničenie schodov) a Grado tvárnica, sivá
Friedl Steinwerke

Betónová dlažba

Betónovú dlažbu definujeme ako pojazdné tvárnice (pre osobné a nákladné automobily).

Nášľapná vrstva z kremeňa

Nášľapná vrstva z kremeňa je vysokoodolná vrstva proti opotrebeniu, viazaná cementom z veľmi kvalitného kremenca. Tvárnice a dosky, ktoré sa vyrábajú zvyčajným postupom a nemajú farbu ušľachtilého kameniva, majú nášľapnú vrstvu z kremeňa. Vrstva zabezpečuje odolnosť voči mrazu a posypovej soli a zvýšenú odolnosť voči oderu.

Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

reduNOx

Tvárnice s technológiou reduNOx podporujú odbúravanie oxidov dusíka vo vzduchu a urýchľujú prirodzený rozklad na dusičnany. ReduNOx navyše odpudzuje nečistoty a pôsobí samočistiaco.
Pôsobením slnečného žiarenia premieňa oxidy dusíka na povrchu tvárnice na dusičnany. Keď zaprší, dusičnany, ktoré sú ľahko rozpustné vo vode, sa zmyjú a v pôde sa rozložia mikrobiálnymi procesmi.

Štruktúrovaný

Štruktúrovaný povrch znamená, že tvárnica má na povrchu jemné nerovnosti. Tie jej dodávajú vzhľad blízky prírode.


štruktúrovaný povrch
Dots 89,4 x 89,4 x 4,8 cm, krieda

Terasové platne

Terasové platne definujeme ako iba pochôdzne tvárnice, po ktorých sa teda nedá jazdiť.

Neviazané lôžko

Pri použití neviazaného lôžka sa tvárnice ukladajú do drvinového lôžka. Pri tomto spôsobe sa nepoužíva malta v lôžku a ani lepidlo.

Friedl Steinwerke
Friedl Steinwerke

Zaistenie voči posunutiu VG4

Prevedenie so zaistením proti posunutiu (VG4) optimalizuje prenos sily medzi tvárnicami, keďže betónová dlažba sa spojí obvodovými zubami a táto adhézia zabráni posunutiu jednotlivých kameňov. Jednotlivé tvárnice sú takto pevne osadené a škára si dlhodobo zachováva rovnomernosť a tvarovú estetiku, a to aj pri vyššej záťaži.
Stabilné zaistenie proti posunu sa dosahuje špeciálnym zoradením rôzne vysokých dištančných prvkov. Dištančné prvky smerujú šikmo nahor, čo umožňuje najlepšie možné vsiaknutie škárovacieho materiálu a dokonalé obalenie tvárnic. V zásade siahajú dištančné prvky až po spodnú tretinu tvárnic; aby však bolo možné strojové ukladanie po vrstvách, sú dodatočne na každej strane tvárnice dva dištančné prvky vyššie, aby sa vrstva tvárnic pri strojovom ukladaní neprevrhla nadol. Vďaka špeciálnemu usporiadaniu a rôznej výške dištančných prvkov je možné aj prípadné nutné natlačenie škárovacieho materiálu.
Všetky tvárnice so systémom VG4 rovnakej hrúbky sa dajú skombinovať, systém obvodových zubov je vhodný aj pre rôzne dĺžky tvárnic.

Wetcast

Produkty Wetcast sa vyznačujú variabilitou tvarov. Liaty betón sa v tomto prípade leje do foriem.
Dajú sa zrealizovať kreatívne štruktúry povrchov, ako aj najrôznejšie farebné variácie. Či ide o pojazdnú betónovú dlažbu alebo pochôdzne terasové platne – postup Wetcast ponúka vysoké štandardy kvality.

Wetcast Friedl Steinwerke
Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element

Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element

Cadea a Cadea VG4

hide this element

hide this element