Hľadanie produktov

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA SPRACOVANIE SCHODOV


Počet schodov, ich výška a šírka nástupníc sa vypočítajú na základe výšky, ktorú má schodisko preklenúť.
Schody (aj surové schody) potrebujú jemný spád, aby sa na nich nehromadila voda.

A) B) OSADENIE SCHODOV POMOCOU BLOKOVÝCH SCHODOV A TVÁRNIC DO DRENÁŽNEHO BETÓNU

Vrchná konštrukcia sa vyhotoví ako pri dláždení. Pre najspodnejší schod budete potrebovať mrazuvzdorný oporný základ, ktorý zabráni zosunutiu schodiska. V prípade potreby vyhotovte oporný základ aj pre najvrchnejší schod. Do zavlhnutého betónu základu zaklepte najspodnejší blokový schod s pačokovaným lepidlom na kameň, napr. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1**. Prázdny priestor za blokovým schodom vyplňte drenážnym betónom a na najspodnejší blokový schod uložte s prekrytím nasledujúci blokový schod s pačokovaným lepidlom. Postup opakujte, kým nedosiahnete posledný schod. Pri menších blokových schodoch musíte bočné plochy zatrieť lepidlom alebo maltou, pozri nezáväzné pokyny na spracovanie múrových tvárnic a blokových schodov.

Friedl Steinwerke

Osadenie schodov pomocou blokových schodov v drenážnom betóne

 1. Blokový schod
 2. Lepidlo
 3. Mrazuvzdorný drenážny betón XF1 podľa RVS 08.18.01
 4. Neviazaná dolná nosná vrstva
 5. Zemina
B) OSADENIE SCHODOV POMOCOU PLATNÍ NA EXISTUJÚCE SUROVÉ SCHODY

Pri finálne zabetónovanom surovom schode natrite na zadnú stranu najspodnejšieho čela vhodné lepidlo, napr. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1** a zafixujte ho na surovom schode. Voľný priestor medzi surovým schodom a čelom vyplňte drenážnou maltou. V nasledujúcom kroku vylejte na surový schod vrstvu malty hrubú cca 3 – 6 cm (v závislosti od miery finálnej úpravy) z mrazuvzdornej drenážnej malty s obsahom trasu, napr. Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4** alebo GK 8**. Na dosiahnutie príslušnej súdržnosti dbajte na vytvorenie spoja vhodného na prenos síl pomocou celoplošného natretia vhodného lepidla hrebeňom na dolnú stranu platní, pričom nesmie dôjsť k narušeniu drenážneho účinku maltového lôžka, použite napr. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1**. Vyrovnajte platňu poklepaním pomocou nefarbiaceho plastového kladiva. Postup opakujte, kým nedosiahnete posledný schod. Informácie o škárovaní schodov nájdete v opise pre konštrukciu s viazaným lôžkom.

**Rešpektujte pokyny na spracovanie od výrobcu.

Friedl Steinwerke

Osadenie schodov na existujúcich surových schodoch

 1. Platňa (vhodná terasová platňa so vzhľadom pohľadového betónu na boku, napr. LIV29, LIV, Dots29, Dots, Versus, Versus Plus, Niva29 atď. alebo platňa s pohľadovou hranou Largo)
 2. Lepidlo
 3. Drenážna malta
 4. Surový schod s debnením z mrazuvzdorného drenážneho betónu XF1 podľa RVS 08.18.01
 5. Neviazaná dolná nosná vrstva
 6. Zemina