Hľadanie produktov
Friedl Steinwerke

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K ÚDRŽBE A STAROSTLIVOSTI


V nasledujúcom texte sa dozviete, ako udržiavať a ošetrovať vydláždené plochy a záhradné múriky, aby ste sa z nich dlho tešili. Jeden tip vopred: fľaky odstráňte vždy čo najskôr.

BETÓNOVÉ DLAŽBY & PLOCHY

Škáry pri použití neviazaného lôžka sú údržbové škáry a je potrebné ich minimálne raz ročne skontrolovať a podľa potreby úplne vyplniť. Pri starostlivosti o vydláždené plochy odporúčame nasledujúce opatrenia: prach a zeminu na vydláždených plochách jednoducho vystriekajte vodou a zameťte tvrdou metlou. V prípade potreby môžete použiť aj neutrálny mydlový čistič. Vo všeobecnosti platí, že znečistenie treba odstrániť do najskôr (lístie, fľaky od červeného vína alebo oleja atď.). Ak by sa fľaky nepodarilo úplne odstrániť, po určitom čase často zmiznú samy od seba pôsobením poveternostných vplyvov (zrážky, slnečné svetlo). V ponuke máme aj špeciálne čistiace prípravky na fľaky, napríklad od lístia, machov, rias atď., pozrite si časť Prípravky na ošetrovanie a čistenie. Otestujte čistič na nenápadnom mieste (dodržte výrobcom predpísaný návod na spracovanie). Pri použití čistiacich zariadení odporúčame čistič na dlažbu. Pri použití vysokotlakových čističov je potrebné dbať na dostatočnú vzdialenosť od dlažby/dosiek. Vysokotlakové čističe dokážu vytvoriť veľmi vysoký tlak, ktorý môže viesť k poškodeniu povrchu. Za neodborné použitie nepreberáme žiadne záruky.

V zime: Odporúčame vám nepoužívať žiadne posypové a rozpúšťacie soli. Rozpúšťacie prostriedky nie sú vhodné pre niektoré platne (napríklad Parkstone, Versus) a najmä pre škárovaciu maltu. Odporúčame uprednostniť mechanické posypové materiály. Veľmi dobre sa na to hodí keramzitový posyp (ílový granulát liapor), ktorý šetrí povrch a na jar môže v záhonoch alebo na zelených plochách poslúžiť ako zásobník vody. Pri použití iných mechanických posypových materiálov sú vhodnejšie mäkké horniny (napríklad vápenec, dolomit), pričom najväčšie zrno musí byť menšie ako šírka škáry. Škáry musia byť vyplnené, aby nedošlo k poškodeniu hrán posypovým materiálom. Aby ste zabránili oškretiu, škrabancom a poškodeniu hrán, je potrebné počas každého odmäku odstrániť posypové kamenivo z celej plochy. Ak je nutné použiť rozpúšťacie prostriedky, smú sa na produktoch odolných voči mrazu a posypovej soli používať iba tie rozpúšťacie prostriedky, ktoré sú vhodné na povrchy viazané cementom, napríklad uhličitan draselný. Pri použití odhŕňačov na odpratávanie snehu odporúčame na ochranu povrchu dlažby odhŕňače bez snežných reťazí a s umelohmotnými lištami na radlici.


PLOTOVÉ A MÚROVÉ TVÁRNICE

Údržba záhradného múrika si vyžaduje nenáročnú, ale pravidelnú starostlivosť. Po dokončení odporúčame múrik postriekať impregnáciou Duoprotect DP30 (dodržte pritom návod na spracovanie). Impregnácia redukuje znečistenie a prenikanie vlhkosti. Toto ošetrenie by sa malo podľa potreby opakovať minimálne každé 2 až 3 roky. Jedna fľaša (= 1 kg) impregnácie Duoprotect DP30 stačí na ošetrenie asi 6 – 8 metrov štvorcových plochy múrika.