Hľadanie produktov
Vjazd Arret Š15 VG4 kombinovaná dlažba, žulovo sivá tieňovaná betónové dlažby Friedl Steinwerke

AKO DLÁŽDIŤ SPRÁVNE


V našom videu sa dozviete, ako dláždiť do neviazaného lôžka. Návod prezentuje postupné vyhotovenie zemnej pláne, jednotlivých nosných vrstiev, drvinového lôžka a dláždenie, aby ste získali funkčnú dláždenú plochu a mohli sa tak dlho tešiť z našich výrobkov. Súčasne si osvojíte postup na škárovanie pomocou minerálnej škárovacej hmoty Friedl, resp. pomocou bežných škárovacích pieskov.

Za správnu realizáciu neručíme. Toto video slúži ako pomôcka na podporu zhotoviteľa, resp. zákazníka a bolo vytvorené na základe rakúskych smerníc. Video nezbavuje zákazníka povinnosti poradiť sa o zamýšľanom účele použitia s odborníkom. Právo na omyly vyhradené.