Priesaková dlažba

Vďaka zatrávňovacím tvarovkám sú zelené plochy pojazdné a zároveň má stále prednosť príroda. Naše zatrávňovacie tvarovky je možné vyplniť rastlinným substrátom alebo štrkom. S obľubou sa používajú na spevňovanie zelených plôch, odstavné plochy pre osobné autá, parkoviská a plochy, na ktorých má voda cielene vsakovať. Na označovanie parkovísk je k dispozícii farebná označovacia tvarovka. Môžete ju samozrejme použiť aj na optické zjemnenie plochy. Na výber sú k dispozícii dva dizajny: jeden má štvorcové a druhý romboidné dutiny.