Schod

NA CESTE NAHOR – SCHODY A STUPNE Ak záhrada pozostáva z viacerých výškových úrovní, môžete použiť schody ako výborné architektonické spojovacie prvky. V záhradách sa umelo vytvorené výškové rozdiely prejavia často veľmi výrazne, niekedy postačia na dosiahnutie fantastického efektu len dva až tri stupne. Existujú dva rôzne spôsoby budovania schodov: A) Surové schody sa vybetónujú a potom sa obložia terasovými doskami. B) Použijú sa kvádrové schody, ktoré sa uložia do drenážneho betónového lôžka. Nezáleží na tom, pre ktorý spôsob budovania sa rozhodnete, ponúkame riešenia pre obe metódy. Ale presvedčte sa na vlastné oči…