Výrobky

V rámci programu Friedl Individuálne vyrába Friedl Steinwerke dlažbové kamene a dlažbové dosky na objednávku.

Našli ste vo Friedl Steinwerke dokonalý formát kameňov pre svoju vonkajšiu zónu, ale chcete mať dlažbu resp. dosky v špeciálnej farbe? Pre všetkých, ktorí hľadajú niečo celkom individuálne, Friedl Steinwerke ponúka možnosť, tieto výrobky vyrobiť na objednávku v požadovanej farbe a s individuálnym zušľachtením povrchu. Aké možnosti pri tom máte, to vám ukážu jednotlivé produktové stránky v časti Individuálna zóna.
Nájdete tu aj nové formáty, medzi nimi mnohé veľkoformátové dosky, ktoré tiež vyrábame na objednávku v individuálnych farbách a s požadovaným zušľachtením povrchu. V prípade dostatočne veľkej plochy vám dokážeme vyrobiť aj nové veľkosti kameňov špeciálne pre vás.