Modern Line

Klasickej moderne dodnes dominujú stavebné materiály betón, oceľ, sklo a drevo a prísne tvary. Dlažbové kamene a dosky línie Modern Line sú dokonalou odpoveďou na reč tvarov modernej architektúry. Jasné štruktúry, veľké formáty, moderné farebné odtiene a mnohé spôsoby zušľachtenia povrchu určujú vzhľad kameňov línie Modern Line. Tak ako vo všetkých ostatných líniách výrobkov, aj tu sú splnené najvyššie kritériá kvality.