Öko Line

Požiadavku spevniť plochy a pritom zachovať čo najviac zelene spĺňajú priesakové a vegetačné dlažby. Vegetačnými kameňmi možno esteticky riešiť svahy a úbočia a dať im požadovaný tvar.