Správna pokládka – video návod
pokládka dlažby do štrkového lôžka.

viac o tom ›

Dlažbový kameň

Pod dlažbovými tvarovkami nájdete všetky naše tvarovky, ktoré sú pojazdné a ktoré sú teda vhodné na vjazdy, chodníky, námestia a cestné komunikácie, ale samozrejme aj na verejné plochy. Naše dlažbové tvarovky vyrábame pri dodržaní najprísnejších kritérií na dizajn a kvalitu. Veď napokon sú vystavené značnému zaťaženiu a okrem dopravy aj vode, mrazu, rozmrazovacím prostriedkom a vysokým teplotám. O to dôležitejšia je kvalita betónu, pre ktorú definujeme osobitné štandardy, počnúc materiálmi a prímesami až po prísne vnútropodnikové kontroly počas výroby a po nej. Naše dlažbové tvarovky sú okrem toho testované podľa rakúskej normy ÖNORM, to znamená, že ich podrobujeme dobrovoľnej externej kontrole. Takto máte istotu a záruku, že všetky nami deklarované údaje týkajúce sa kvality a triedy použitia sú skutočne platné.

Sigma VG4
Dlažbový kameň Sigma VG4 je k dispozícii vo viacerých formátoch, ktoré možno individuálne kombinovať. Keďže je vybavený systémom zabezpečenia ...

Sigma VG4

Šesťuholníková dlažba
S tradičnou šesťuholníkovou dlažbou sa možno stretnúť nielen na verejných miestach, ale aj v súkromných záhradách a príjazdoch. Okrem sivej a ...

Šesťuholníková dlažba